SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Czerwiec 2008 r. Przyszłość telekomunikacji: Konsument na pierwszym miejscu

Po tym jak Unia Europejska obcięła ceny roamingu dla wszystkich obywateli, posłowie zajęci są pracami nad na nowym telekomunikacyjnym pakietem legislacyjnym, który ma poprawić sytuację konsumentów. Ustawodawstwo UE powinno nadążać za szybkim postępem technologicznym i rozwojem rynku, dlatego konieczne są pewne zmiany. Pakiet zawierający cztery propozycje legislacyjne, musi jednak najpierw uzyskać poparcie Parlamentu.


Na czym skorzystamy?

 • Dostęp do szerokopasmowego internetu
  • Reforma, która sprzeciwia się dominującej pozycji na rynku niektórych operatorów, ma na celu wzmocnienie prawa konsumentów do wyboru i do zmiany dostawcy szerokopasmowego internetu. Ma to prowadzić do lepszych i szybszych usług oraz niższych cen dla konsumentów.
 • Zmień dostawcę usług, zatrzymaj swój numer
  • Proponowane jest ustanowienie maksymalnie 24 godzinnego czasu dla operatorów na "przemieszczenie" swojego numeru do nowego dostawcy, aby zmiana operatora była dla konsumentów łatwiejsza.
 • Więcej przejrzystości
  • Dostawcy usług telekomunikacyjnych będą zobowiązani do przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji o cenach i warunkach związanych z usługami. Dzięki temu konsumenci będą mogli dokonać optymalnego wyboru przed dokonaniem zakupu.
 • Dostęp do darmowych numerów telefonów z zagranicy
  • Obecnie nie ma dostępu do darmowych numerów telefonów podczas wykonywania połączeń z jednego państwa członkowskiego Unii do drugiego.
 • Telekomunikacja dla wszystkich
  • Około 15 % Europejczyków to ludzie niepełnosprawni, w 2020 roku 25% populacji stanowić będą ludzie powyżej 65 roku życia. Ludzie niepełnosprawni, starsi i osoby o szczególnych potrzebach powinny mieć zapewniony łatwiejszy dostęp do usług telekomunikacyjnych. Polepszenie dostępu do numeru 112, pod którym można uzyskać pomoc, więcej kanałów telewizyjnych z napisami - to niektóre z punktów tej propozycji.

ŹRÓDŁA

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/052-29881-156-06-23-909-20080526FCS29861-04-06-2008-2008/default_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK