SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Lipiec 2008 r. Szkoła mlekiem płynąca

Komisja Europejska przyjęła dziś zreformowaną wersję programu dopłat do mleka w szkołach. Zawiera ona proste i jasne zasady, które zapewnią dostęp większej liczby dzieci do szerszej gamy zdrowych przetworów mlecznych.

Program dopłat do mleka dla szkół ma charakter zarówno żywieniowy, jak i edukacyjny; przyczynia się do zwalczania otyłości i zapewnienia niezbędnych składników dla rozwoju i zdrowia dzieci. – powiedziałakomisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel, przedstawiając program – Mamy nadzieję, że dzięki prostszym zasadom i atrakcyjniejszym produktom w programie weźmie udział więcej szkół, w tym również średnich.

Dotacje wspólnotowe obejmą teraz szerszą gamę przetworów mlecznych, począwszy od zwykłego mleka spożywczego po sery, ale włączając też niektóre napoje mleczne, takie jak jogurt, maślanka, kefir itp. Państwa członkowskie mają możliwość wyboru produktów, które chcą dostarczać. Mogą na przykład położyć szczególny nacisk na przetwory mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu.

Ponadto, oprócz żłobków i przedszkoli, również szkoły średnie będą mogły uczestniczyć w programie, dzięki czemu skorzysta z niego więcej dzieci.

Zreformowana wersja programu wychodzi naprzeciw licznym postulatom państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Propozycja Komisji dotycząca ustanowienia unijnego programu bezpłatnego dostarczania uczniom owoców i warzyw, przedstawiona 8 lipca br. ( IP/08/1116) i nowy program „mleko dla szkół”, który wejdzie w życie już od sierpnia br., świadczą o większym zaangażowaniu Komisji w problematykę zdrowych nawyków żywieniowych dzieci.

Unia Europejska od ponad 30 lat na różne sposoby wspiera dystrybucję mleka. W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach 22 państw członkowskich rozprowadzono 305 000 ton mleka, dofinansowanych z budżetu Wspólnoty kwotą ponad 50 milionów euro.

Oczekuje się, że do nowego programu przystąpi jeszcze więcej szkół, co zachęci dzieci do zastępowania niezdrowej żywności i napojów pożywnymi i zdrowymi przetworami mlecznymi.


ŹRÓDŁA

www.ec.europa.eu/polskaARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK