SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Lipiec 2008 r. Języki to opłacalna inwestycja

Umiejętności językowe dźwignią handlu w Unii Europejskiej? Powołane przez Komisję Europejską w 2007 r. Forum Biznesowe przedstawiło dziś swoje wnioski. Wynika z nich, że dobrze opracowane strategie językowe w firmach mogą nie tylko pomóc w zdobyciu nowych kontrahentów, ale również w lepszej integracji obcokrajowców na rynku pracy.

Sprawozdanie forum biznesowego wyjaśnia potrzebę wielojęzyczności w przedsiębiorstwach europejskich, pokazując jak różnorodność językowa oraz inwestowanie w język i kompetencje międzykulturowe można zmienić w prawdziwy środek służący osiągnięciu dobrobytu i korzyści dla wszystkich. – skomentował wnioski Forumkomisarz ds. wielojęzyczności Leonard Orban.

Wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu pokrywają się wyraźnie z celami określonymi w strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja uwzględni je w nowej strategii w sprawie wielojęzyczności, którą planuje przedstawić we wrześniu tego roku.

Inwestowanie w umiejętności językowe i zarządzanie różnorodnością będą kluczowe dla społeczeństwa europejskiego, aby mogło ono osiągnąć pełnię korzyści ze zglobalizowanego świata. – dodał wiceprzewodniczący Günter Verheugen, komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu – Najwyższy czas, by edukacja i szkolenia zawodowe uwzględniły te potrzeby i zaoferowały wszystkim możliwość zdobycia szerokiej gamy umiejętności. Jeszcze nigdy nasze społeczeństwo nie potrzebowało tak bardzo aktywnej promocji wymiany międzykulturowej i współpracy transgranicznej.

Główne wnioski Forum:

1) Europa narażona jest na utratę konkurencyjności, ponieważ przedsiębiorcy reprezentujący wschodzące gospodarki, głównie z Azji i Ameryki Łacińskiej, szybko rozwijają swoje kompetencje językowe oraz inne umiejętności konieczne do skutecznego konkurowania na światowym rynku.

2) Formalna i nieformalna nauka wielu języków powinna być aktywnie promowana w państwach członkowskich UE, ponieważ przedsiębiorstwa potrzebują coraz bardziej zróżnicowanej siły roboczej. Umiejętności językowe mają kluczowe znaczenie, jeśli w przyszłości pracownicy mają uważać całą Europę za przyjazne miejsce pracy.

3) Strategie nauki języków muszą być wspierane na najwyższym szczeblu kierownictwa w przedsiębiorstwach całej Europy. Wsparcie takie może na przykład przybrać formę inwestycji w szkolenia językowe, zatrudniania rodzimych użytkowników danego języka i zapewniania wielojęzyczności stron internetowych firmy.

4) Przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia dla swoich działań na rzecz strategicznego wykorzystania języków, szczególnie poprzez istniejące już sieci i struktury. Za kluczową uważa się w tym rolę krajowych organizacji promocji eksportu, takich jak rady handlowe.

5) Potrzebna jest europejska platforma służąca zorganizowanej wymianie informacji i najlepszych praktyk dotyczących języków w biznesie.


ŹRÓDŁA

www.ec.europa.eu/polskafacebook