SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


ipiec 2008 r. Owoce i warzywa dla każdego ucznia

Komisja Europejska proponuje unijny program, dzięki któremu uczniowie otrzymają bezpłatnie owoce i warzywa. Program ma zachęcić młodych do kształtowania dobrych nawyków żywieniowych. Na zakup i dystrybucję świeżych owoców i warzyw w szkołach KE przeznaczy rocznie 90 mln euro z unijnego budżetu. Akcja ma ruszyć w roku szkolnym 2009/2010.

W UE na nadwagę cierpi około 22 mln dzieci. Ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość, przy czym przewiduje się, że liczba ta będzie rosnąć każdego roku o 400 tys. Poprawa sposobu odżywiania może odegrać ważną rolę w zwalczaniu tego problemu. Dzisiejszy wniosek jest ostatnim etapem starań Komisji zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, przewidzianych w „Strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”.

„Nauczenie dzieci dobrych nawyków żywieniowych w młodym wieku, jest niezwykle ważne, ponieważ nawyki te utrzymają się w późniejszych latach ich życia. Zbyt wiele dzieci spożywa zbyt mało owoców i warzyw nie doceniając przy tym ich smaku. Wystarczy przejść się którąkolwiek główną ulicą w Europie by ujrzeć rozmiary problemów, którym musimy stawić czoła w związku z nadwagą dzieci. Podejmijmy działania by temu zaradzić.” powiedziała Mariann Fischer Boel, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Eksperci są zgodni co do tego, że zdrowe odżywianie może odegrać ważną rolę w zmniejszaniu odsetka osób otyłych oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia oraz cukrzyca typu 2, na późniejszym etapie życia. Spożywanie wystarczającej ilości owoców i warzyw jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codziennie spożycie 400 gramów owoców i warzyw netto na osobę. Większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi.

Badania pokazują, że zdrowe nawyki żywieniowe kształtują się w dzieciństwie. Osoby, które jadły dużo owoców i warzyw będąc dziećmi, zachowują się podobnie jako dorośli. Natomiast ci, którzy w dzieciństwie jedzą niewiele owoców i warzyw, później raczej nie zmieniają nawyków żywieniowych i przekazują je swoim dzieciom. Badania wykazały również, że rodziny o niższych dochodach wykazują tendencję do spożywania mniejszej ilości owoców i warzyw. Dlatego rozdawanie zdrowych produktów za darmo w szkołach może mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie się nawyków żywieniowych, w szczególności na obszarach znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.

Analizy Komisji dotyczące podobnych działań prowadzonych na poziomie krajowym oraz konsultacje z ekspertami wykazały, że korzyści wypływające z programu mogą wzrosnąć dzięki działaniom podnoszącym świadomość oraz pokazującym dzieciom znaczenie zdrowych nawyków żywieniowych. Instytucje krajowe, prowadzące udane programy „owoce w szkole” będą zachęcane do współpracy i wymiany doświadczeń. Programy tego rodzaju istnieją bowiem już w niektórych krajach UE i przybierają wiele różnych postaci. Można jednak uczynić jeszcze więcej, a ta inicjatywa UE stanowi doskonałą podstawę do tworzenia nowych programów.

Komisja zamierza przeznaczyć 90 mln EUR rocznie na dostarczanie owoców i warzyw do szkół. Władze krajowe będą mogły zdecydować, czy chcą uczestniczyć w programie, czy też nie. Programy będą współfinansowane zgodnie z podziałem 50/50 lub 75/25 w tzw. „regionach konwergencji” o niższym poziomie PKB na mieszkańca. Środki te nie będą mogły zostać wykorzystane w celu zastąpienia istniejących źródeł finansowania krajowego, lecz w celu wspierania nowych rodzajów działalności, zarówno tych związanych z istniejącymi programami, jak i przyczyniających się do tworzenia całkowicie nowych inicjatyw. Państwa członkowskie będą mogły oczywiście dołożyć dodatkowe środki pieniężne, jeśli taka będzie ich wola.

Organy krajowe będą musiały nakreślić krajową strategię, dopasowaną do krajowych preferencji, we współpracy z organami odpowiedzialnymi za opiekę zdrowotną i kształcenie oraz przy zaangażowaniu przedstawicieli branży i grup interesów.

Informacje i dokumentacja na temat programu „owoce w szkole” są dostępne na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


ŹRÓDŁA

www.ec.europa.eu/polska
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htmfacebook