SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Lipiec 2008 r. Komisja Europejska wspiera wolontariuszy

Młodzi ludzie, którzy chcą pracować jako wolontariusze w innym państwie członkowskim, mają mało ku temu okazji. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj propozycję inicjatywy mającej ułatwić młodzieży uczestnictwo w wolontariacie w całej Europie.

Jest to pierwsze zalecenie proponowane przez Komisję w dziedzinie polityki młodzieżowej.Komisja zachęca w nim państwa członkowskie do zmiany zasad europejskiego wolontariatu młodzieżowego, dając młodzieży więcej możliwości pracy jako wolontariusze w innych krajach – powiedział Jan Figel, Komisarz ds. kształcenia, szkolenia, kultury i młodzieży, przy okazji przyjęcia wniosku Komisji.

Wolontariat młodzieżowy

Inicjatywa dotyczy młodych ludzi w Unii Europejskiej, w wieku poniżej 30 lat, którzy chcieliby pracować jako wolontariusze w kraju innym niż własny. Wolontariat różni się od formalnego zatrudnienia, ponieważ wolontariusze zazwyczaj nie otrzymują wynagrodzenia (z wyjątkiem kieszonkowego i pokrycia kosztów), a czas jego trwania jest ograniczony – zwykle jest to kilka miesięcy. Wolontariusze działają w wielu różnych dziedzinach, takich jak ochrona ludności, integracja społeczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska.

Wolontariat za granicą kraju jest szczególnym doświadczeniem dla młodych ludzi. Może poprawić ich szanse na zatrudnienie i perspektywy kariery, równocześnie przyczyniając się do poprawy poczucia solidarności społecznej oraz do aktywnej postawy obywatelskiej.

Sytuacja obecna

Wolontariat młodzieżowy jest prowadzony w Europie w ramach różnych programów. W niektórych krajach są one oparte na usługach obywatelskich organizowanych przez władze publiczne, w innych, programy wolontariatu są organizowane przez organizacje pozarządowe.

Na poziomie europejskim istnieje program UE „Młodzież w działaniu”, który oferuje możliwości wolontariatu, między innymi w ramach działania Wolontariat europejski (EVS).Umożliwia on młodym ludziom pełnowymiarowy wolontariat przez maksymalnie jeden rok w innym kraju uczestniczącym w programie. Jednak zapotrzebowanie na wolontariat za granicą wśród młodzieży w Europie znacznie przekracza możliwości programu EVS.

Jak poprawić współpracę?

Komisja zachęca państwa członkowskie do poprawy współpracy krajowych programów wolontariatu młodzieży.

Do działań proponowanych państwom członkowskim należą:

  • gromadzenie wiedzy o systemach istniejących na ich terytoriach
  • upowszechnianie informacji o dostępnych możliwościach
  • zwiększenie możliwości wolontariatu transgranicznego w ramach systemów krajowych
  • zapewnienie odpowiedniej jakości działań wolontariatu
  • zapewnienie uznawania efektów uczenia się w ramach wolontariatu młodzieży
  • Zapewnienie wsparcia instruktorom społeczno-oświatowym specjalizującym się w pracy z młodzieżą.

Działania te będą wspierane przez usługi Europass i Youthpass oraz promowanie europejskiego wolontariatu młodzieży wśród pracodawców, władz i instytucji. Komisja będzie też nadal pracować nad europejskim portalem młodych wolontariuszy w ramach istniejącego Europejskiego portalu młodzieżowego.

Wniosek stanowi część „Odnowionej agendy społecznej: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku”.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc30_en.htm

Strona EVS Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu": http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/739


ŹRÓDŁA

www.ec.europa.eu/polska
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc30_en.htm
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/739facebook