SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Lipiec 2008 r. Czarna lista linii lotnicznych

Kto znalazł się na "czarnej liście" linii lotnicznych, a kto z niej wypadł? Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną listę przewoźników, którzy ze względów bezpieczeństwa mają zakaz wykonywania lotów do UE. KE zniosła zakaz nałożony wcześniej na irańskie linie Mahan Airlines, do UE nie może latać większość linii z Gabonu, na cenzurowanym jest też Ukraine Cargo Airways.

Jest to kolejny ważny krok w ciągłych staraniach Komisji o większe bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego dla dobra wszystkich pasażerów – komentuje Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport.

Zapowiada, że KE będzie kontynuować współpracę z państwami, ich władzami lotniczymi i przewoźnikami lotniczymi oraz udzielać im pomocy, aby zagwarantować właściwe wdrożenie międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Które linie lotnicze znalazły się na najnowszej "czarnej liście" a które zostały z niej skreślone?

Komisja Europejska zniosła zakaz wykonywania przewozów nałożony na irańskiego przewoźnika lotniczego Mahan Airlines, gdyż podjął on istotne wysiłki, a kontrole przeprowadzone na miejscu w Iranie potwierdziły poprawę sytuacji.

W związku z niepokojącymi wynikami kontroli Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Gabonie, Komisja zdecydowała, że przewoźnicy z tego kraju nie powinni wykonywać lotów do Wspólnoty. KE przyznaje jednak, że rząd Gabonu podjął natychmiastowe i zdecydowane działania w celu skutecznej poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w tym kraju przy bezpośredniej pomocy ICAO, w tym poprzez przyjęcie w trybie pilnym nowego kodeksu lotnictwa cywilnego. Dwóch przewoźników lotniczych: Gabon Airlines i Afrijet, którzy obecnie wykonują loty do Wspólnoty, może nadal świadczyć usługi przewozowe pod warunkiem regularnych i rygorystycznych kontroli na ziemi przed odlotem w rejs międzynarodowy oraz bez możliwości rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

KE utrzymała zakaz wszystkich lotów Ukraine Cargo Airways, gdyż przewoźnik ten nie był w stanie skutecznie wdrożyć swojego planu działań naprawczych. Przypomniała również władzom Ukrainy o konieczności lepszego egzekwowania norm bezpieczeństwa.

Na prośbę trzech przewoźników lotniczych z Indonezji: Garuda, Mandala i Air Fast Garuda Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, w skład którego wchodzą wszystkie państwa członkowskie UE, wysłuchał wystąpień przewoźników i władz lotniczych Indonezji.

Opierając się na jednomyślnej opinii Komitetu, Komisja stwierdziła, że władze Indonezji wciąż nie opracowały i nie wdrożyły skutecznego programu nadzoru nad żadnym z przewoźników objętych kontrolą regulacyjną. Natomiast działania mające na celu usunięcie uchybień w zakresie bezpieczeństwa, wykrytych przez ICAO i przez Komisję, nie zostały jeszcze ocenione przez ICAO.

Komisja zbadała również sytuację Kambodży i Filipin. Oczekuje się, że kambodżańskie władze lotnicze osiągną do września porozumienie z ICAO w sprawie odpowiednich działań naprawczych. Komisja apeluje do Kambodży o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w zakresie bezpieczeństwa przed kolejną aktualizacją wykazu. W przypadku Filipin Komisja przyznaje, że rząd tego kraju podjął już serię działań, i zachęca go do szybkiego usunięcia uchybień w systemie kontroli bezpieczeństwa w celu uniknięcia restrykcji ze strony UE.

Komisja przeanalizowała też poziom bezpieczeństwa przewoźnika lotniczego Yemenia Airways i zdecydowała, że powinien on uzupełnić swój plan działań naprawczych przed kolejnym spotkaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Wspólnotowy wykaz nakłada zatem zakaz na wszystkich przewoźników lotniczych z Gwinei Równikowej, Indonezji, Republiki Kirgiskiej, Liberii, Sierra Leone, Suazi oraz Demokratycznej Republiki Konga i Republiki Gabońskiej, z wyjątkiem Gabon Airlines i Afrijet, których działania są ograniczone do obecnego poziomu.

Zakazem wykonywania przewozów w Unii Europejskiej objęto także 8 innych indywidualnych przewoźników lotniczych.

Aktualny wykaz jest dostępny tutaj.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080724_czarna_lista_przewoznikow_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK