SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Lipiec 2008 r. Prawo do ochrony jak malowane

Komisja Europejska ogłasza konkurs plastyczny „Dzieci mają prawo do ochrony”. Młodzież w wieku 10-18 lat ma za zadanie przygotować plakat, ilustrujący ich prawo do ochrony i opieki w UE. Do wygrania są dwie nagrody: na etapie krajowym i europejskim. Sześć najlepszych drużyn z całej Europy pojedzie do Brukseli.

Zagwarantowanie praw dziecka, a w szczególności prawa do opieki i ochrony przysługującego wszystkim dzieciom i młodzieży w UE oraz propagowanie wiedzy o tych prawach to wspólne cele Unii i jej państw członkowskich – podkreślił wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot – Możliwość powiedzenia „MAM PRAWO DO OCHRONY!” i pewność, że zostanie to usłyszane, stanowi dla młodych ludzi ucieleśnienie jednej z podstawowych wartości europejskich. Dlatego właśnie dziś zachęcamy młodzież do udziału w konkursie plastycznym i refleksji o przysługujących im prawach. Chcielibyśmy, aby dzięki temu młodzi ludzie lepiej to prawo poznali i byli w stanie skuteczniej się na nie powoływać.

W zamierzeniu pomysłodawców konkurs ma przybliżyć najmłodszym obywatelom Europy wiedzę na temat prawa do ochrony i opieki. Bez świadomości i wiedzy o przysługujących nam prawach, nie jest możliwa ich skuteczna obrona ani promocja.

Zadaniem młodych uczestników konkursu będzie przygotowanie plakatu ilustrującego ich prawo do ochrony i opieki w Unii Europejskiej. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe (10–14 lat i 15–18 lat) i będą musieli stworzyć zespoły złożone przynajmniej z czterech osób.

Najlepsze prace zostaną najpierw wyłonione na szczeblu krajowym – trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone na ceremonię rozdania nagród w Warszawie 20 listopada, tj. w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka.

Następnie prace, które zdobędą pierwsze miejsca w poszczególnych krajach, zostaną poddane ponownej ocenie na szczeblu europejskim. Trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone w dniach 6–8 grudnia do Brukseli na zwiedzanie miasta i instytucji europejskich oraz na ceremonię rozdania nagród, którą poprowadzi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Barrot.

Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane na stronach internetowych przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich UE oraz na portalu Europa. Mogą one również zostać wykorzystane w przyszłych kampaniach dotyczących obrony praw dziecka, w tym prawa do specjalnej ochrony.

Idea konkursu wpisuje się w politykę Komisji na rzecz obrony przysługujących praw oraz potwierdza chęć uwzględnienia tej zasady we wszystkich obszarach polityki wewnętrznej i zewnętrznej.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej http://euromlodziez.eu, skąd można wejść na stronę konkursu.

Tegoroczny konkurs nawiązuje do dwóch poprzednich edycji. W 2006 r. tematem konkursu było ogólne uznanie praw dziecka, a w 2007 r. walka przeciw dyskryminacji. W 2006 w konkursie uczestniczyło przeszło 2000 zespołów, w roku następnym – ponad 600 zespołów.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080731_dzieci_maja_prawo_do_ochrony_pl.htmfacebook