SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Sierpień 2008 r. 112 w całej Polsce

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wiadomość o wejściu w życie w Polsce rozwiązań, dzięki którym polskie przepisy będą zgodne z prawem wspólnotowym, a numer 112 będzie w pełni dostępny na terenie kraju. Komisja postrzega starania podejmowane przez polskie władze jako dobry przykład działań w interesie obywateli (chodzi m.in. o bezpieczeństwo podróżnych).

Komisja będzie teraz bacznie się przyglądać, jak polski system funkcjonuje w praktyce. Jeśli weryfikacja ta zakończy się pozytywnie i numer 112 będzie prawidłowo funkcjonować, już na jesieni tego roku będzie można zamknąć postępowanie wobec Polski - zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Martin Selmayr.

Europejski numer alarmowy 112 nie funkcjonował do tej pory w Polsce w pełni. Brak było możliwości lokalizacji osoby dzwoniącej z telefonu komórkowego, co pozwalałoby służbom ratunkowym na szybkie odnalezienie ofiar wypadków. Z tego powodu 28 listopada 2007 roku Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie w sprawie naruszenia przepisów wspólnotowych. Jednak - jak powiedział Martin Selmayr - od tego momentu władze polskie ściśle współpracowały z Komisją, dlatego też możliwe się stało zawieszenie postępowania wobec Polski w I kwartale tego roku.

Komisja ma nadzieję, że polski przykład posłuży innym państwom, w których system lokalizacji osoby dzwoniącej dla połączeń z telefonów komórkowych jeszcze nie działa i wobec których prowadzone są w związku z tym postępowania.

Historia numeru 112

Europejski numer alarmowy 112 został wprowadzony w 1991 r. Jako jednolity, wspólny dla wszystkich państw członkowskich, numer funkcjonujący obok krajowych numerów alarmowych, miał zwiększyć dostępność służb ratunkowych, zwłaszcza dla podróżnych. Od 1998 roku przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie zapewniły bezpłatne połączenia z numerem 112 ze wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Od 2003 r. operatorzy telekomunikacyjni muszą podawać służbom ratowniczym informacje na temat miejsca, w którym znajduje się osoba dzwoniąca, tak by służby te mogły szybko odnaleźć ofiary wypadku. Państwa członkowskie UE muszą również upowszechnić wśród swoich obywateli wiedzę na temat numeru 112.

W związku z niedostępnością numeru 112 lub brakiem informacji o lokalizacji rozmówcy, Komisja wszczęła do tej pory 16 postępowań w sprawie naruszenia przeciwko 15 krajom, z czego 9 umorzono po wprowadzeniu środków naprawczych.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080801_ke_zamyka_postepowanie_112_pl.htmfacebook