SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Sierpień 2008 r. Konsultacje na temat unijnej polityki ochrony konkurencji otwarte!

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej rozpoczęła publiczne konsultacje na temat rozporządzenia 1/2003. Ustanawia ono system ochrony konkurencji, przewiduje zasady przeciwdziałania kartelom i innym zachowaniom ograniczającym bądź zakłócającym konkurencję. Konsultacje potrwają do końca września 2008.

Celem rozporządzenia 1/2003 było zapewnienie bardziej skutecznego i spójnego przestrzegania przepisów antymonopolowych oraz wzmocnienia współpracy między KE i krajowymi urzędami antymonopolowymi w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network). Wśród celów rozporządzenia 1/2003 było także ograniczenie biurokracji dla firm działających w Europie oraz wyposażenie KE w skuteczniejsze narzędzia do wykrywania działań naruszających konkurencję.

Kwestionariusz konsultacji znajduje się tutaj:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/consultations/consultation_1_2003.pdf .

Więcej informacji o rozporządzeniu 1/2003 tutaj:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/regulations.html.

Termin nadsyłania uwag, stanowisk i komentarzy w ramach konsultacji upływa
30 września 2008.

Wszystkie odpowiedzi należy przesłać do Komisji Europejskiej drogą elektroniczną na adres:
COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu

albo zwykłą pocztą na adres:

European Commission
DG COMP Antitrust Registry
1049 Brussels

Nadesłane dokumenty powinny nosić tytuł: HT 1374 – Report on Regulation 1


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/events/080724_jak_dziala_unijna_polityka_konkurencji_pl.htmfacebook