SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


Sierpień 2008 r. Konsultacje na temat unijnej polityki ochrony konkurencji otwarte!

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej rozpoczęła publiczne konsultacje na temat rozporządzenia 1/2003. Ustanawia ono system ochrony konkurencji, przewiduje zasady przeciwdziałania kartelom i innym zachowaniom ograniczającym bądź zakłócającym konkurencję. Konsultacje potrwają do końca września 2008.

Celem rozporządzenia 1/2003 było zapewnienie bardziej skutecznego i spójnego przestrzegania przepisów antymonopolowych oraz wzmocnienia współpracy między KE i krajowymi urzędami antymonopolowymi w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network). Wśród celów rozporządzenia 1/2003 było także ograniczenie biurokracji dla firm działających w Europie oraz wyposażenie KE w skuteczniejsze narzędzia do wykrywania działań naruszających konkurencję.

Kwestionariusz konsultacji znajduje się tutaj:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/consultations/consultation_1_2003.pdf .

Więcej informacji o rozporządzeniu 1/2003 tutaj:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/regulations.html.

Termin nadsyłania uwag, stanowisk i komentarzy w ramach konsultacji upływa
30 września 2008.

Wszystkie odpowiedzi należy przesłać do Komisji Europejskiej drogą elektroniczną na adres:
COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu

albo zwykłą pocztą na adres:

European Commission
DG COMP Antitrust Registry
1049 Brussels

Nadesłane dokumenty powinny nosić tytuł: HT 1374 – Report on Regulation 1


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/events/080724_jak_dziala_unijna_polityka_konkurencji_pl.htmfacebook