SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Lipiec 2008 r. Profesor Bronisław Geremek nie żyje

Profesor Geremek, wielki Polak i wielki Europejczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, nie żyje. Odszedł nagle, 13 lipca 2008 roku, w wieku 76 lat. Profesor Geremek był aktywnym członkiem komisji Konstytucyjnej i Spraw Zagranicznych. Zginął w wypadku, koło Lubienia, w drodze do Brukseli. "To jest smutny dzień dla Parlamentu Europejskiego" - oświadczył przewodniczący Hans-Gert Pöttering.

Najbliższa, powakacyjna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego zacznie się minutą ciszy. Milczeniem uczcili też dzisiaj pamięć Profesora członkowie obu komisji parlamentarnych, których był członkiem. Księga pamiątkowa wyłożona w gmachu Parlamentu w Brukseli zapełnia się kondolencjami w kilkunastu językach. Nie sposób nie odczuć wyjątkowości tej śmierci. Nie sposób nie odczuć wyjątkowości tej straty.

"W Parlamencie Europejskim dał się poznać jako erudyta, osoba ogromnej wiedzy i świetny kolega parlamentarzysta. Był prawdziwym Europejczykiem i wielkim polskim patriotą". To pierwsza reakcja przewodniczącego Parlamentu, Hansa-Gert Pötteringa. "Polska traci jednego ze swych bohaterów, jednego z niekwestionowanych architektów niepodległości tego kraju, ale również rzecznika pojednania - powiedział Graham Watson, szef klubu poselskiego Liberałów i Demokratów, którego członkiem był Profesor. Jego zdaniem, "Europa traci jednego ze swych najbardziej gorliwych orędowników, który przyczynił się dzięki sile swoich przekonań do politycznego sukcesu rozszerzenia /.../, jeden z symboli rozszerzenia Unii Europejskiej". Watson pożegnał "humanistę, który będzie świecił przykładem przyszłym pokoleniom Europejczyków".

Historyk i polityk

Bronisław Geremek urodził się w Warszawie 6 marca 1932 roku. W czasie wojny, wraz z rodzicami, trafił do warszawskiego getta. Przeżył holocaust, tragiczne spotkanie z historią. A wiele lat później został historykiem. Poświęcił się średniowieczu, tak odległemu, mogłoby się wydawać od codzienności dwudziestego wieku. Niezliczone publikacje, kilka książek, ponad dwadzieścia doktoratów honoris causa przyznanych przez uniwersytety z całego świata - to znaczący dorobek, ale naukowe zaangażowanie nie mogło wystarczyć komuś, kto nie chciał trzymać się z dala od historii czasu obecnego.

Do inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i polskiego marca 1968, był członkiem PZPR. Potem włączył się aktywnie w działalność opozycyjną. Był współzałożycielem nielegalnego Towarzystwa Kursów naukowych w 1978 roku, w sierpniu 1980 doradcą strajkujących stoczniowców, współzałożycielem Solidarności, delegatem na jej pierwszy zjazd, doradcą Lecha Wałęsy.

W stanie wojennym rok spędził w internowaniu, w 1983 roku ponownie został aresztowany. Był jednym z architektów niepodległej Polski po upadku komunizmu, współzałożycielem i liderem OKP, Unii Demokratycznej, Unii Wolności i wreszcie Partii Demokratycznej. Gdy był ministrem Spraw Zagranicznych (1997-2000), Polska przystąpiła do NATO i znacznie zbliżyła się do członkostwa w UE. Był posłem, szefem komisji sejmowych: spraw zagranicznych, konstytucyjnej, prawa europejskiego.

Polak, Europejczyk

Był głęboko przekonany o słuszności integracji europejskiej. Widział w niej szanse dla Europy i dla Polski. Był wielkim zwolennikiem rozszerzenia UE. Od 2002 kierował katedrą Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie. A w 2004 roku, wraz z przystąpieniem Polski do UE, został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. "Należę do tych, którzy wierzą w siłę idei europejskich i instytucji wspólnotowych" - zadeklarował w ubiegłym tygodniu w Strasburgu, na sesji plenarnej Parlamentu, która miała być jego ostatnią. Zginął w wypadku jadąc do Brukseli na posiedzenie swojej komisji parlamentarnej. Zarówno na polskiej, jak i europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej bronił tych samych wartości: demokracji, wolności, sprawiedliwości, świata, w którym mądry kompromis znaczy więcej niż przemoc, w którym nie ma więźniów politycznych. Ostatnio pracował nad polskim i angielskim wydaniem książki, której tytuł miał brzmieć: "O przyszłości Europy".


ŹRÓDŁA

http://www.europarl.europa.eufacebook