SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Wrzesień 2008 r. Kuźnia pomysłów w UE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, sztandarowa inicjatywa Unii Europejskiej na rzecz pobudzania innowacyjności w Europie, już otwarty. Stanie się on kuźnią pomysłów i miejscem, gdzie innowacyjne idee będą mogły nabierać realnych kształtów - cieszy się przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso. EIT przyniesie korzyści wszystkim obywatelom UE - uważa premier Węgier, Ferenc Gyurcsany. Siedzibą EIT jest Budapeszt.

Ogromnie się cieszę z faktu rozpoczęcia przez EIT oficjalnej działalności. Instytut, przyciągając najlepszych i najbardziej utalentowanych studentów, badaczy i pracowników z całej Europy i ze świata i utrzymując z nimi współpracę, wniesie znaczną wartość dodaną w rozwój działalności badawczej i innowacyjności w Europie – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso – Stanie się on kuźnią pomysłów i miejscem, gdzie innowacyjne idee będą mogły nabierać realnych kształtów. To ogromny krok na drodze do osiągnięcia piątej swobody – swobodnego przepływu wiedzy.

Jego zdaniem zaangażowanie sektora biznesowego ma tu kluczowe znaczenie, bowiem to właśnie brak nakładów na badania i rozwój z tego źródła powoduje, że różnica między np. UE i Stanami Zjednoczonymi wynosi prawie 85%.

Z czasem EIT przyczyni się do intensyfikacji działalności z zakresu badań i rozwoju w Europie, zwiększenia nakładów sektora biznesowego i wzrost nakładów na badania i rozwój do poziomu 3% PKB, czyli poziomu, który został wyznaczony przez same państwa członkowskie.

Premier Węgier, Ferenc Gyurcsany, powiedział: Talent i wiedza to „zasoby naturalne” czy też „surowce”, których złoża znajdują się we wszystkich krajach Europy. Dzięki EIT eksploatacja tych zasobów odbywać się będzie skuteczniej niż kiedykolwiek i przynosić będzie korzyści wszystkim obywatelom UE.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii jest ważną inicjatywą UE. Ma on za zadanie promować doskonałość w innowacjach europejskich oraz oferować nowe rozwiązania w stanowiących poważne wyzwania dziedzinach, takich jak zmiany klimatyczne, energia ze źródeł odnawialnych czy też następna generacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych (MEMO/08/153).

Realizację tych ambitnych celów ma umożliwić przewodnicząca EIT, w pełni niezależna, Rada Zarządzająca wysokiego szczebla. Zadaniem Rady jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju EIT oraz selekcja, monitoring i ocena bazy operacyjnej EIT czyli tzw. wspólnot wiedzy i innowacji. Osiemnastu członków Rady wywodzi się ze świata biznesu, szkolnictwa wyższego i sektora badań naukowych. Wszyscy legitymują się udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie najwyższej jakości innowacji (IP/08/1220).

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada podjąć ma szereg ważnych decyzji określających zasady funkcjonowania EIT, między innymi dokonać wyboru przewodniczącego Rady i czterech członków Komitetu Wykonawczego. Ponadto Rada omówi pierwsze działania zmierzające do wyłonienia, najpóźniej na początku 2010 r., pierwszych dwóch – trzech wspólnot wiedzy i innowacji.

Oprócz premiera Węgier, Ferenca Gyurcsányego, przewodniczącego Komisji, José Manuela Barroso i komisarza ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży, Jána Figel’a, w spotkaniu wzięli udział także: prezes węgierskiej akademii nauk, Jósef Pálinkás, minister bez teki, odpowiedzialny w rządzie Węgier za badania naukowe i rozwój, Károly Molnár, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych w rządzie francuskim i przedstawiciel prezydencji francuskiej, Valérie Pécresse, oraz komisarz ds. podatków i unii celnej, László Kovács.

Strona internetowa EIT:
http://eit.europa.eu


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080915_pl.htmfacebook