SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Wrzesień 2008 r. Czyste powietrze dla wszystkich

Ponad 200 milionów obywateli w Europie i na świecie weźmie udział w Europejskim Tygodniu Mobilności (16-22 września) – największej ogólnoświatowej inicjatywie poświęconej zrównoważonemu transportowi miejskiemu. Tegoroczna akcja, pod hasłem "Czyste powietrze dla wszystkich", zachęca władze lokalne do działań dla poprawy jakości powietrza. Należą do nich np. tworzenie stref o niskiej emisji spalin, parkingów buforowych i autobusów dowożących do centrum miasta.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. Administracji, Audytu i Zwalczania Nadużyć Finansowych, powiedział: Podobnie jak w poprzednich latach, Komisja Europejska i jej pracownicy zdecydowanie popierają Europejski Tydzień Mobilności. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji w dziedzinie zrównoważonego transportu miejskiego: dlatego też uważam, że do moich obowiązków należy dostarczenie pracownikom jasnych informacji na temat istniejących możliwości zmiany indywidualnych nawyków oraz utrzymywanie stałego dialogu z władzami i zainteresowanymi stronami w celu udoskonalenia ogólnej oferty bardziej przyjaznych dla środowiska, alternatywnych środków transportu.

Rosnąca rokrocznie liczba zainteresowanych tą inicjatywą dowodzi, jak ważne dla obywateli w Europie są kwestie transportu miejskiego. Wykazywana przez obywateli troska dotycząca jakości powietrza wynika z poważnych skutków, jakie zanieczyszczenie powietrza ma dla ich zdrowia – dodał komisarz ds. środowiska, Stavros Dimas – W dwóch trzecich miast europejskich normy jakości powietrza są nadal przekraczane. Ponieważ transport przyczynia się w największy sposób do zanieczyszczania powietrza, musimy szukać sposobów zmniejszenia emisji i przekształcenia naszych miast w miejsca bardzie ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców.”

Czyste powietrze dla wszystkich

Transport jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich. Ostatnie sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wykazało, że sam transport jest największym źródłem tlenków azotu (NOx) i drugim co do wielkości źródłem drobnych cząstek stałych (PM10 i PM2,5) w UE. Mimo że emisja szkodliwych substancji pochodzących z transportu zmniejsza się w większości państw członkowskich UE, jakość powietrza stanowi wciąż poważny problem na obszarach miejskich. Tegoroczny tydzień mobilności, obchodzony pod hasłem „Czyste powietrze dla wszystkich”, ma zachęcać władze lokalne do podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym, poprzez zmniejszanie emisji szkodliwych substancji z sektora transportu. Jednocześnie wzywa się obywateli do zmiany nawyków komunikacyjnych i do popierania środków mających na celu poprawę transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Trwałe rezultaty

Tydzień Mobilności ma na celu doprowadzenie do zmiany zachowań komunikacyjnych obywateli dzięki zaproponowaniu im przyjaznych dla środowiska, innych niż samochód, sposobów poruszania się. Społeczeństwo ma okazję wypróbowania alternatywnych form transportu, a władze lokalne mogą przetestować działanie nowych usług i infrastruktury. Dzięki zachęcaniu uczestniczących w akcji miast do wprowadzenia w życie przynajmniej jednego rozwiązania praktycznego o charakterze stałym można zapewnić trwałe rezultaty omawianej inicjatywy. Wśród ostatnich rozwiązań można wymienić Frankfurt, gdzie podróżnym gwarantuje się zwrot pieniędzy, w przypadku gdy środek transportu publicznego ma ponad dziesięciominutowe opóźnienie, lub stronę internetową Edynburga (www.educatedtravel.info/) zachęcającą podróżnych do wzięcia pod uwagę alternatywnych środków transportu, w szczególności gdy udają się do nowej szkoły, gimnazjum lub na uniwersytet. W wielu miastach najważniejszym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności jest „Dzień bez samochodu”.

Dawanie przykładu

Komisja Europejska aktywnie popiera zrównoważony transport miejski i zachęca swoich pracowników do korzystania z niego. W 2008 r. Komisja zdobyła nagrodę Prix Parking Vélo d'Or - przyznaną przez Pro Vélo, stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym, za serwis wynajmu rowerów, która to usługa pozwala pracownikowi poruszać się wypożyczonym rowerem na potrzeby pracy. Podczas Tygodnia Mobilności zostaną przeprowadzone kampanie informacyjne mające na celu przedstawienie rozwiązania polegającego na wspólnym użytkowaniu samochodu (carpooling) oraz zalet płynących z korzystania z transportu publicznego i roweru. Pracownicy przyjeżdżający do pracy rowerem będą zaproszeni na śniadanie oraz zostanie zorganizowane zwiedzanie Brukseli na rowerze z przewodnikiem.

Wzrastające zainteresowanie

Od czasu powstania inicjatywy w 2002 r. liczba uczestniczących w niej miast zwiększyła się sześciokrotnie. W zeszłorocznych obchodach wzięło udział aż 2 000 miast z 36 krajów. W tym roku spodziewany jest udział 200 milionów obywateli. Miasta w większości państw członkowskich i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zamierzają przeprowadzić różne akcje mające na celu lepszą znajomość środków transportu alternatywnego. W inicjatywie biorą również udział władze lokalne w licznych państwach z innych części świata, takich jak Brazylia, Kanada, Kolumbia, Japonia i Korea Południowa.

Europejski Tydzień Mobilności jest koordynowany przez trzy organizacje pozarządowe specjalizujące się w kwestiach środowiskowych na obszarach miejskich: Eurocities, Energie-Cités i Climate Alliance. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej zapewnia wsparcie finansowe oraz organizuje coroczny konkurs Europejskiego Tygodnia Mobilności nagradzający najlepszy program działań i środków.

Dodatkowe informacje :
dostępne na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Mobilności pod adresem: www.mobilityweek.eu

......................................................................................

W POLSCE

Kolorowe riksze, opaski promocyjne i inne gadżety czekają na wszystkich uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie (20 września) i Warszawie (21-22 września). A już w piątek, 26 września, ze stołecznego Placu Zamkowego rusza Warszawska Masa Krytyczna, kilkutysięczna parada rowerzystów. Uczestnicy pojadą w koszulkach, przygotowanych na tę okazję przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Specjalne riksze, z których będą rozdawane materiały promocyjne, pojawią się w miastach w całej Europie, m.in. w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Polsce.

20 września w Krakowie cztery riksze z materiałami promocyjnymi będą jeździły wokół Rynku Głównego: Grodzką, Miodową, Karmelicką, Szewską i oczywiście Floriańską. Będą także pod Wawelem i na krakowskich Plantach.

21 i 22 września w Warszawie riksze będą kursować między rondem de Gaulle'a i Placem Zamkowym. Pojawią się na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu, a także m.in. na ulicy Chmielnej, Mazowieckiej, Brackiej, Kopernika i Placu Piłsudskiego.

26 września, o g.18 ze stołecznego Placu Zamkowego wystartuje Warszawska Masa Krytyczna – barwna parada kilku tysięcy rowerzystów. Uczestnicy Masy pojadą w koszulkach, przygotowanych na tę okazję przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Założą również specjalne opaski promocyjne z logo kampanii klimatycznej Komisji Europejskiej.

Akcję organizuje Komisja Europejska, aby zwrócić uwagę i podnieść świadomość ludzi na unijne działania na rzecz zmian klimatycznych i zrównoważonej energii. Stanowią one część tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności, największej europejskiej inicjatywy poświęconej zrównoważonemu transportowi miejskiemu. Transport jest odpowiedzialny za istotną część gazów cieplarnianych, emitowanych w Europie, które z kolei przyczyniają się do zmian klimatycznych.

UE uruchomiła wiele inicjatyw poświęconych klimatowi. Pierwsza z nich – strategia Wspólnoty na rzecz ograniczenia emisji CO2 i poprawy wydajności energetycznej – wystartowała w 1991 r. W 2007 unijni przywódcy przyjęli ambitny pakiet reform, których celem jest oszczędność energii, promocja źródeł odnawialnych i obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Od 2005 funkcjonuje natomiast europejski system handlu emisjami (ETS), który ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Nie ulega jednak wątpliwości, że potrzebne jest bardziej zdecydowane działanie Państw członkowskich i UE, aby osiągnąć zamierzone, ambitne cele. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie obywateli i ich aktywna postawa. Dlatego akcje na temat klimatu będą widoczne podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/climateaction/


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080916_czyste_powietrze_dla_wszystkich_pl.htmfacebook