SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Wrzesień 2008 r. Narkotyki na celowniku

Bliższa współpraca krajów UE w celu ograniczenia negatywnych skutków spożycia narkotyków i wyeliminowania przestępczości związanej z narkotykami - taki plan przyjęła właśnie Komisja Europejska. Problem narkomanii dotyczy 2 mln ludzi w Unii i najwyższy czas żeby ostrzec ludzi przed ryzykiem związanym z zażywaniem narkotyków - mówi Jacques Barrot , komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Przyjęty dziś plan działania na lata 2009—2012 zgodny jest z założeniami unijnej strategii antynarkotykowej na lata 2005–2012. Strategia ta określa europejski model polityki antynarkotykowej, którego głównym założeniem jest zrównoważone podejście, mające na celu zmniejszenie zarówno popytu na narkotyki, jak i podaży narkotyków.

Wśród pięciu głównych celów najnowszego planu działania znajdują się: zmniejszenie popytu na narkotyki i podnoszenie świadomości publicznej, mobilizacja obywateli europejskich, zmniejszanie podaży narkotyków, zacieśnianie współpracy międzynarodowej i ułatwianie lepszego zrozumienia tego problemu.

Liczba osób zażywających narkotyki w Unii Europejskiej sięga obecnie 2 milionów, dlatego też najwyższy czas rozpocząć działania w celu podniesienia świadomości na temat ryzyka związanego z zażywaniem narkotyków wśród najbardziej podatnych na zagrożenia grup, szczególnie młodzieży – tłumaczy Jacques Barrot, komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Zapowiedział, że powstanie Europejski Sojusz Antynarkotykowy, który będzie informować o dotychczasowych skutecznych inicjatywach w walce z narkotykami i szeroko je rozpowszechniać, co z kolei pozwoli obywatelom Europy odegrać w tej walce aktywną rolę.

Ostatnie dostępne dane wskazują, że o ile spożycie heroiny, marihuany i narkotyków syntetycznych utrzymuje się na stałym poziomie lub zmniejsza się, spożycie kokainy w wielu państwach członkowskich wzrasta.

W UE liczbę osób zażywających regularnie lub okazjonalnie marihuanę szacuje się na 70 mln, kokainę – na co najmniej 12 milionów, ecstasy – na 9,5 miliona, a amfetaminę – na 11 milionów. Wiadomo również, że co najmniej pół miliona osób uzależnionych od heroiny poddawanych jest leczeniu substytucyjnemu.

W UE liczba zażywających narkotyki sięga 2 milionów, a około 7,5 tysiaca osób umiera co roku z powodu przedawkowania.

Proponowane przez Komisję działania obejmują środki na rzecz poprawy jakości, dostępności i zakresu leczenia oraz – skierowane do osób uzależnionych – programy ograniczania negatywnych skutków. Przewidziano także podejmowanie wywiadowczych działań policyjnych oraz działań celnych w celu zapobieżenia działalności grup przestępczych na szeroką skalę zarówno w UE jak i na szlakach przemytu narkotyków wiodących z Afganistanu i Ameryki Łacińskiej.

Plan działania w zakresie narkotyków na lata 2009-2012 przedstawiony zostanie Radzie i ma zostać przyjęty przed końcem roku.

Osiągnięcia Europy w zakresie walki z narkotykami

Plan działania na lata 2009-2012 opracowany został w oparciu o wyniki oceny planu działania na lata 2005-2008, przeprowadzonej przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi, Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europolem i europejskimi organizacjami pozarządowymi.

Do dokonanych w ciągu ostatnich lat postępów zaliczyć można spadek zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków i przypadków zakażenia wirusem HIV na skutek dożylnego zażywania narkotyków. Wszystkie państwa członkowskie podjęły już działania, aby zaradzić problemowi narkotyków, w tym działania z zakresu profilaktyki, leczenia, ograniczania negatywnych skutków i rehabilitacji; podjęły także działania zmierzające do ograniczenia przestępstw takich jak handel narkotykami i pranie pieniędzy.

Ocena potwierdza, że pomimo różnic w podejściu, współpraca państw członkowskich jest coraz intensywniejsza, a krajowe polityki antynarkotykowe – coraz spójniejsze. Natomiast na poziomie międzynarodowym UE, działająca jako jeden podmiot na forach ONZ ds. narkotyków, zyskuje coraz większy wpływ, a europejska polityka antynarkotykowa coraz częściej staje się wzorcem dla krajów na całym świecie.

Polityka antynarkotykowa ma charakter dynamiczny, co powoduje, że niezbędne są środki umożliwiające przystosowanie się do następujących zmian, np. wzrost spożycia kokainy stanowi wyzwanie dla strategii profilaktyki i leczenia; ciągłe zmiany szlaków przemytniczych i wzrost powierzchni upraw maku lekarskiego w Afganistanie, plantacji koki w regionie Andów i produkcji narkotyków syntetycznych w UE wymaga, aby państwa członkowskie i organy takie jak Europol wprowadzały nowe, elastyczne i skuteczne rozwiązania i mechanizmy współpracy.

Dodatkowe informacje na temat komunikatu „Plan działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012” i towarzyszącego mu sprawozdania „Sprawozdanie w sprawie końcowej oceny planu działania UE w zakresie narkotyków (2005-2008)” można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Globalne podejście do problemu narkotyków na poziomie Unii Europejskiej:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/fsj_drugs_intro_en.htm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080918_drugs_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK