SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. DNI OTWARTE 2008: doroczne główne wydarzenie w ramach europejskiej polityki regionalnej

W dniach 6-9 października odbędą się szóste doroczne DNI OTWARTE - Europejski Tydzień Regionów i Miast, organizowany przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE. W 145 seminariach i innych imprezach w Brukseli weźmie udział około 7400 europejskich, krajowych i regionalnych decydentów, ekspertów i przedstawicieli bankowości, biznesu oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Równocześnie w ramach DNI OTWARTYCH zostanie zorganizowanych 230 imprez lokalnych, w UE i poza nią. Czterodniowe wydarzenie stanowi okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tworzeniem miejsc pracy, innowacyjnością, zmianami klimatu i innymi wyzwaniami, jak również przyczyni się do debaty nad przyszłą europejską polityką spójności.

Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej stwierdziła: „DNI OTWARTE stanowią świadectwo trwającego dialogu między instytucjami europejskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, radami miast, stowarzyszeniami, uniwersytetami, bankami i inwestorami. Mamy te same cele: pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, tak aby zapewnić 500 milionom obywateli UE lepszą jakość życia i dobrobyt. Nasze regiony i miasta mają kluczowe znaczenie dla wdrażania rozwiązań politycznych pozwalających na osiągnięcie tych celów.”

Przewodniczący Komitetu Regionów, Luc Van den Brande dodał: „Pod względem politycznym regiony i miasta mają szczególne znaczenie. W niespokojnych czasach są źródłem przywództwa i rozwiązań. Pochodzi z nich ponad 66% publicznych inwestycji na terenie UE; są nieodzowne dla innowacji, badań naukowych i działań edukacyjnych. Odbywające się równocześnie Europejski Tydzień Regionów i Miast oraz sesja plenarna Komitetu Regionów stanowią znakomitą okazję do wymiany najlepszych doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego.”

Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania

DNI OTWARTE 2008 podkreślają wyzwania, przed którymi stoją regiony i miasta. Seminaria dotyczą następujących tematów: innowacja (promowanie badań naukowych, rozwoju technicznego i innowacyjności), zrównoważony rozwój i zmiany klimatu, współpraca i kontakty (wymiana najlepszych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego) oraz europejska polityka spójności. Pragnienie uczestnictwa w charakterze partnerów wyraziło 216 regionów i miast, które będą współpracowały w ramach „konglomeratów” w dziedzinach, które są najbliższe ich priorytetom. Na przykład konglomerat „Celtic Connections” (powiązania celtyckie) zajmie się kwestią naprawy szkód powodowanych przez zmiany klimatu. Międzynarodowi eksperci podzielą się osobistymi doświadczeniami i uwagami. Na przykład architekt David Fisher, projektant pierwszego na świecie obrotowego wieżowca wykorzystującego energię wiatru i słoneczną, który zostanie wybudowany w Dubaju, poprowadzi warsztaty na temat inicjatywy EcoMagination w miastach przyszłości.

Przedstawiciele regionów i miast wezmą udział w DNIACH OTWARTYCH także w celu znalezienia nowych partnerów, w szczególności z sektora prywatnego, którzy wspomogą rozwój gospodarczy. Realizacja 455 programów z zakresu polityki spójności w latach 2007-2013 wymaga współpracy pomiędzy władzami publicznymi i sektorem prywatnym w celu jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych. „Kawiarnia inwestorów” w siedzibie Komitetu Regionów stanowi punkt spotkań lokalnych i regionalnych polityków, przedsiębiorstw, bankierów i naukowców. Do znanych przedsiębiorstw uczestniczących w imprezie należą Siemens, Nokia, Philips i Ferrari.

Od Islandii po Turcję: większy zasięg DNI OTWARTYCH

W ramach inicjatywy „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście” regiony i miasta partnerskie w 31 krajach zorganizują 230 imprez lokalnych. Obejmują one festiwale, debaty i zawody sportowe mające na celu świętowanie osiągnięć Europy i podnoszenie świadomości na temat inwestycji unijnych (347 mld euro w latach 2007-2013) w projektach takich jak parki technologiczne, innowacyjne systemy rewitalizacji obszarów miejskich czy bardzo szybkie połączenia transportowe. Najwięcej imprez zorganizowały Wielka Brytania, Włochy i Francja. Wśród krajów nienależących do UE są Turcja (seminarium „Co UE oznacza dla kobiet?”) i Islandia (debata na temat regionów islandzkich w 2020 r.).

Kontekst

Ceremonię rozpoczęcia DNI OTWARTYCH 2008 6 października poprowadzą przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier reprezentujący Prezydencję UE, komisarz Danuta Hübner i przewodniczący Luc Van Den Brande. Debata dotyczyć będzie przygotowanej przez Komisję nowej zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej, która zostanie przyjęta w tym samym dniu.

Gospodarzem ostatniej sesji DNI OTWARTYCH będzie Parlament Europejski w Brukseli. Przemówienia wygłoszą między innymi przewodniczący Parlamentu Hans-Gert Pöttering, francuski sekretarz stanu ds. europejskich Jean-Pierre Jouyet, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen oraz przewodniczący Van den Brande i komisarz Hübner.

Więcej informacji na temat DNI OTWARTYCH 2008 można znaleźć na stronie internetowej: www.opendays.europa.eu.

Ósmego pazdziernika o godzinie 12.30 w budynku Komisji "Barleymont" (sala Schuman) odbedzie się konferencja prasowa.

źródło: Komisja Europejska


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/C2388CC0ECF91B28C12574D700469A03?Openfacebook