SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. Eurobarometr/ 21 proc. Polaków zdecydowanie weźmie udział w eurowyborach

21 proc. Polaków deklaruje, że zdecydowanie weźmie udział w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego; 79 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać kiedy wybory mają się odbyć - wynika z badania Eurobarometru zaprezentowanego w poniedziałek w Warszawie.

Badanie "Obywatele o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku" przeprowadzone zostało od marca do maja we wszystkich państwach UE.

Jedynie 13 proc. Polaków wiedziało wówczas, kiedy odbędą się wybory; 8 proc. badanych próbowało odpowiedzieć, ale ich wskazania nie były zgodne z prawdą. Nieco lepiej UE wypada jako całość - 16 proc. respondentów ze wspólnoty wiedziało, że do eurowyborów pójdziemy w przyszłym roku; 75 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a 9 proc. pomyliło się w swoim wskazaniu.

Mimo, że jedynie 21 proc. badanych Polaków zadeklarowało, że zdecydowanie uda się do urn wyborczych, frekwencja wcale nie musi być niska, ponieważ jedynie 13 proc. ankietowanych zapowiedziało, że na pewno nie weźmie udziału w głosowaniu. Większość - 59 proc. - wybrała odpowiedzi pośrednie (badani określając prawdopodobieństwo udziału w eurowyborach posługiwali się skalą od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało "na pewno nie zagłosuję", a 10 - "zdecydowanie zagłosuję"). 7 proc. badanym trudno było powiedzieć, czy zagłosują.

Zainteresowanie eurowyborami w Polsce jest mniejsze niż w całej Unii. Z badania wynika, że 30 proc. mieszkańców wspólnoty zapowiada, iż na pewno pójdzie do wyborów.

"Znaczna część polskiego społeczeństwa w ogóle nie interesuje się polityką i również nie wierzy w to, że może to (głosowanie - PAP) coś zmienić" - tak te wyniki tłumaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie szef Biura Informacyjnego PE w Polsce Jacek Safuta.

Ponad połowa Polaków (53 proc.) twierdzi, że nie interesuje ich przyszłoroczna elekcja, natomiast w skali Unii takie zdanie wyraża 51 proc. ankietowanych.

Ankieterzy pytali również jakie czynniki wpływają na decyzję o wyborze takiego, a nie innego kandydata. Dla prawie połowy Polaków (48 proc.) kluczowe znaczenie ma doświadczenie w sprawach europejskich; 31 proc. deklaruje, że głównym czynnikiem są opinie kandydata w sprawach krajowych.

Badani wskazywali też jakie tematy powinny dominować w kampanii wyborczej. Polacy najczęściej wskazywali: wzrost gospodarczy (47 proc.), bezrobocie (45 proc.) oraz przyszłość systemów emerytalnych (34 proc.). Z kolei badani z wszystkich krajów UE chcieliby, aby dominującym tematem w kampanii było bezrobocie (47 proc.), wzrost gospodarczy (45 proc.) oraz inflacja i siła nabywcza (41 proc.).

Najmniej oczekiwanymi tematami są europejskie wartości i tożsamość, zachowanie europejskiego modelu socjalnego oraz uprawnienia i kompetencje instytucji europejskich.

W 27 państwach UE sondaże przeprowadziły krajowe ośrodki badania opinii publicznej w dniach 25 marca - 4 maja. W Polsce badanie realizował TNS OBOP między 30 marca a 23 kwietnia na 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.

źródło: EuroPAP


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/7BEA691A6E4920DBC12574DB0030DB19?Openfacebook