SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. Zakupy Polaków na unijnym rynku

W ciągu ostatniego roku 16% Polaków robiło zakupy w innym kraju unijnym. Najczęściej kupujemy z miejsca zamieszkania (35%) – przez Internet lub telefonicznie – albo podczas zagranicznych urlopów lub podróży służbowych (13%). Tylko jeden na dziesięciu (9%) wyjeżdża za granicę wyłącznie na zakupy – takie dane przynosi specjalny Eurobarometr poświęcony ochronie konsumentów na unijnym rynku wewnętrznym.

W skali całej UE 25% respondentów kupowało w ubiegłym roku towary za granicą. Przeciętny Europejczyk wydał na ten cel średnio ok. 800 €. 51% obywateli, którzy przynajmniej raz robili takie zakupy, wydało między 51 a 500 €.

W Polsce największa grupa badanych (32%) przeznaczyła na zakupy od 101 do 500 €. Obywatele ze strefy euro z reguły kupują za większe kwoty niż ci spoza niej. Dzieje się tak za sprawą większej przejrzystości cen i możliwości ponadgranicznych porównań.

W porównaniu z rokiem 2006 w roku 2007 znacznie wzrósł udział procentowy respondentów kupujących towary zagraniczne przez internet – w skali europejskiej o 6% (średnia w UE-27 – 33%), w Polsce o 8% (ogółem – 26%). Dostęp do sieci we własnym domu w sposób znaczący podnosi konsumpcję towarów nabywanych drogą elektroniczną. Średnio 56% respondentów krajów unijnych, posiadających łącze internetowe, przynajmniej raz w ciągu zeszłego roku dokonało zakupu online – w Polsce kwota ta wyniosła nawet 61%.

Obok internetu zwiększył się w UE-27 w porównaniu z rokiem 2006 – choć w dużo mniejszym stopniu (przyrost o 1%) – udział konsumentów nabywających towary zagraniczne drogą wysyłkową (ogółem 28%). W Polsce kwota kupujących za pośrednictwem katalogów, za zamówieniem pocztowym, itp. wyniosła 16% i pozostała w stosunku do poprzedniego badania niezmieniona.

Jednoprocentowy wzrost średniej europejskiej odnotowano również w przypadku zakupów drogą telefoniczną (ogółem 16%). Podobnie i w tym zakresie udział konsumentów polskich w porównaniu z rokiem 2006 nie uległ zmianie (6%).

Przy zakupie produktów Polacy za najważniejsze kryterium uznają cenę (84%), na drugim miejscu markę (59%), a dopiero na końcu (39%) bezpieczeństwo produktu. Dla obywateli całej Unii liczy się również na pierwszym miejscu – choć nie w tak wysokim stopniu jak w przypadku Polski – cena. Dużo większą wagę europejscy konsumenci przywiązują natomiast do bezpieczeństwa (50%), a mniejszą do marki nabywanego produktu (49%).

Wśród aspektów chroniących konsumenta Polacy najwyżej oceniają prawo do wymiany, reparacji, zniżki ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży (tego zdania była w 2007 r. połowa respondentów), na drugim miejscu prawo do anulowania zamówienia w konkretnym terminie, bez podania powodu (46%) oraz przejrzystą politykę cenową (33%). Zgodność co do pierwszego z aspektów wyraża również ogół obywateli Unii (48%), przy czym hierarchia drugiego i trzeciego aspektu jest w skali europejskiej minimalnie odwrócona (odpowiednio 40 i 41%).

W przeciągu ostatniego roku 16% Europejczyków przynajmniej raz w oficjalny sposób (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) reklamowało wcześniej zakupiony towar – podobnie robiło też 16% Polaków, co stanowi kwotę najwyższą w grupie 12 nowych krajów członkowskich. Spośród korzystających z tej usługi 60% polskich respondentów było zadowolonych, 37% niezadowolonych z otrzymanej odpowiedzi. Kwota ta plasuje Polskę w pierwszej dziesiątce krajów UE-27 zadowolonych z realizacji prawa do reklamacji (średnia europejska to 51% pozytywnie i 47% negatywnie oceniających wynik złożonego wniosku reklamacyjnego).

Średnio 16% unijnych konsumentów skorzystało w minionym roku z prawa gwarancji na zakupiony towar, domagając się jego wymiany, reperacji, zniżki ceny, bądź anulowania umowy sprzedaży – niewiele mniej, bo 14%, w Polsce. W obu przypadkach (UE-27 i PL) zanotowano jednopunktowy wzrost udziału procentowego badanych w stosunku do roku 2006. Tylko 9% polskich konsumentów (to jeden z sześciu najgorszych wyników w Unii) skorzystało natomiast z prawa anulowania umowy sprzedaży towarów zamówionych przez Internet, telefonicznie lub drogą wysyłkową tuż po złożeniu zamówienia. Dla porównania średnia kwota europejska sięgnęła 19%. O 3% wzrósł przy tym w Polsce (89%), a o tyle samo zmalał w Unii (79%) udział respondentów, którzy w ostatnim roku ani razu nie zrobili użytku z tego prawa.

O 6 punktów zwiększyła się w Polsce w porównaniu z rokiem 2006 liczba obywateli mających poczucie, że ich prawa konsumenckie są odpowiednio chronione (ogółem 45%). O 5% więcej niż w poprzednim badaniu (ogółem 49%) jest natomiast zdania, że sprzedawcy w ich kraju respektują prawa konsumenta. W skali europejskiej kwoty te zmalały każdorazowo o 3% i wynoszą odpowiednio 51 i 59%, podczas gdy 39% Europejczyków (wzrost o 5%) twierdzi, że prawo konsumenckie nie chroni ich w dostatecznym stopniu.

Pod względem zaufania do instytucji chroniących prawa konsumenta opinie Polaków znacznie odbiegają od poziomu średniej unijnej. Tylko 39% polskich respondentów (na 54% w UE-27) ufa konsumenckim instytucjom publicznym, chociaż liczba ta wzrosła w porównaniu z poprzednim badaniem o 5%. Ponad połowa wierzy natomiast w skuteczność niezależnych organizacji konsumenckich, gdzie zanotowano 6-punktowy wzrost w stosunku do roku 2006 (w UE-27 poziom zaufania sięga nawet 64%).

Nieco mniej niż połowa Europejczyków, a nieco więcej niż połowa Polaków twierdzi, że niektóre produkty »nie-żywnościowe« mogą być niebezpieczne. 16% polskich konsumentów (na 17% europejskich) jest przekonana o bezpieczeństwie wszystkich produktów. Taka sama kwota respondentów z naszego kraju, a o 2% mniej w całej Unii jest zdania, że duża część sprzedawanych produktów może być niebezpieczna. W ciągu ostatniego roku 15% polskich respondentów (przyrost o 1% w stosunku do roku 2006), a średnio 12% obywateli UE-27 zetknęło się z ofertami konsumenckimi na warunkach, które uznali za nieodpowiednie. Świadomość istnienia Europejskich Centrów Konsumenckich jest w skali Unii Europejskiej dalece ograniczona, aż 83% obywateli nigdy nie słyszało o tych o instytucjach. Polska wypada na tle średniej europejskiej nieco lepiej: Nieznajomość ECK deklaruje wg. ostatniego Eurobarometru 71% polskich respondentów.

źródło: Komisja Europejska


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/40EF543EBEC5BB7CC12574E2004EE31C?Openfacebook