SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. Naukowcy przestrzegają przed słuchaniem zbyt głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych

W ciągu ostatniego roku 16% Polaków robiło zakupy w innym kraju unijnym. Najczęściej kupujemy z miejsca zamieszkania (35%) – przez Internet lub telefonicznie – albo podczas zagranicznych urlopów lub podróży służbowych (13%). Tylko jeden na dziesięciu (9%) wyjeżdża za granicę wyłącznie na zakupy – takie dane przynosi specjalny Eurobarometr poświęcony ochronie konsumentów na unijnym rynku wewnętrznym.

Jak wynika z opublikowanej dzisiaj opinii Komitetu Naukowego UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) słuchanie głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. W opinii tej stwierdzono, że 5-10 % osób korzystających z przenośnych odtwarzaczy muzycznych narażonych jest na trwałą głuchotę w przypadku słuchania głośnej muzyki z tych urządzeń dłużej niż godzinę dziennie przez okres co najmniej pięciu lat. Ze względu na powszechność używania przenośnych odtwarzaczy muzycznych oraz na wzrost liczby młodych osób narażonych na hałas z tego źródła, Komisja Europejska zwróciła się z wnioskiem o zbadanie tego problemu do niezależnego komitetu naukowego. Naukowcy potwierdzili, że istnieją powody do obaw. Komisja Europejska zbada zatem wraz z państwami członkowskimi oraz zainteresowanymi podmiotami możliwe do wprowadzenia środki, które mogłyby zapewnić lepszą ochronę dzieci i nastolatków przed narażeniem na hałas pochodzący z przenośnych odtwarzaczy muzycznych i innych tego typu urządzeń.

Europejska komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: „Jestem zaniepokojona faktem, że tak wiele młodych osób, szczególnie tych które często słuchają głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych i telefonów komórkowych, nieświadomie może nieodwracalnie uszkadzać sobie słuch. Badania naukowe jasno wskazują na zagrożenie, w związku z czym musimy działać szybko. Najważniejsze jest podniesienie świadomości konsumentów oraz udostępnienie informacji opinii publicznej. Musimy się również ponownie przyjrzeć zasadom kontroli, szczególnie w kontekście nowych danych naukowych, tak aby były one w pełni skuteczne i nadążały za postępem technologicznym”.

Obecne przepisy

W chwili obecnej istnieje europejska norma bezpieczeństwa ograniczająca poziom hałasu wytwarzanego przez przenośne odtwarzacze muzyczne do 100 dB, tym niemniej coraz większy niepokój budzi ryzyko uszkodzenia słuchu wynikające z długotrwałego narażenia na takie źródło hałasu. Uszkodzeniom słuchu można w znacznym stopniu zapobiegać poprzez środki takie jak zmniejszanie poziomu hałasu i skrócenie czasu narażenia na hałas. W opinii komitetu naukowego UE podkreślono, że użytkownicy przenośnych odtwarzaczy muzycznych w przypadku słuchania głośnej muzyki (przekraczającej poziom 89 dB) przez pięć godzin tygodniowo przekraczają obowiązujące limity dla hałasu dozwolonego w miejscu pracy. Użytkownicy wystawieni na hałas przez dłuższy czas ryzykują trwałą utratę słuchu po pięciu latach. Grupa ta to około 5-10 % użytkowników, co daje liczbę pomiędzy 2,5 a 10 mln osób w UE.

Zamierzenia Komisji

Komisja Europejska poprosiła o sporządzenie analizy naukowej w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi uszkodzenia słuchu, szczególnie w przypadku nastolatków i dzieci korzystających z przenośnych odtwarzaczy muzycznych w ramach rozrywki. W oparciu o dowody naukowe Komisja zamierza zorganizować na początku 2009 r. w Brukseli konferencję z udziałem państw członkowskich, przedstawicieli przemysłu, konsumentów oraz innych zaangażowanych podmiotów, aby poddać ocenie wyniki badań komitetu naukowego, oraz aby omówić możliwe środki rozwiązania problemu. W trakcie seminarium omówione będą także środki ostrożności, jakie mogą przedsięwziąć konsumenci, jak również rozwiązania techniczne pozwalające zminimalizować uszkodzenia słuchu oraz potrzeba wprowadzania dalszych przepisów lub zmian w istniejących normach bezpieczeństwa chroniących konsumentów.

Rola konsumentów

Użytkownicy przenośnych odtwarzaczy muzycznych już obecnie mogą podjąć bardzo konkretne środki bezpieczeństwa takie jak sprawdzenie swoich urządzeń pod kątem ustawienia niższej maksymalnej głośności lub jej ręcznego obniżenia; mogą również zadbać o to, aby nie używać odtwarzaczy muzycznych zbyt długo, mając na uwadze zdrowie narządu słuchu.

Kontekst działań

Powszechnie wiadomo, że długotrwałe wystawienie na zbyt głośne dźwięki może uszkodzić słuch. W celu ochrony pracowników ustalono limity hałasu dozwolonego w miejscu pracy. Dźwięki dochodzące z otoczenia, na które wystawiony jest ogół społeczeństwa, takie jak hałas, którego źródłem jest ruch uliczny, roboty budowlane, samoloty lub głośne sąsiedztwo, mogą być bardzo irytujące, lecz zwykle nie są wystarczająco głośne, aby uszkadzać słuch.

W ostatnich latach hałas, który jest związany z rozrywką, stał się znaczącym ryzykiem dla zdrowia narządu słuchu, jako że może być on bardzo głośny, oraz dlatego że narażony jest na niego rosnący odsetek populacji, a w szczególności ludzie młodzi. Wzrosły zwłaszcza obawy dotyczące narażenia powodowanego przez nową generację przenośnych odtwarzaczy muzycznych, które mogą wytwarzać bardzo głośne dźwięki bez utraty jakości muzyki. Ryzyko dla narządu słuchu zależy od poziomu głośności oraz czasu wystawienia na hałas.

W ostatnich latach sprzedaż przenośnych odtwarzaczy muzycznych gwałtownie wzrosła, szczególnie dotyczy to odtwarzaczy MP3. Szacuje się, że ogółem w UE od 50 do 100 mln osób może korzystać z takich odtwarzaczy każdego dnia. W ostatnich czterech latach sprzedaż tego typu urządzeń wyniosła między 184 a 246 mln sztuk, w przypadku odtwarzaczy MP3 liczby kształtują się na poziomie 124-165 mln sztuk. W całej Unii wiele milionów ludzi używa codziennie przenośnych odtwarzaczy muzycznych. W przypadku niewłaściwego stosowania narażają się oni na ryzyko uszkodzenia słuchu.

Tekst opinii można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Streszczenie opinii:
http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Dodatkowe informacje na temat SCENIHR:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm

źródło: Komisja Europejska


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/28031D61318B8DEFC12574E2004F2103?Openfacebook