SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. Szczyt UE/ Polska zadowolona z wyników szczytu ws. pakietu klimatycznego Polska odzyskała prawo weta w sprawie

Polska jest zadowolona z wyników szczytu w odniesieniu do pakietu klimatyczno-energetycznego, bo premier Donald Tusk wynegocjował, że decyzja ostateczna ws. jego przyjęcia zapadnie jednomyślnie - powiedział PAP szef UKIE Mikołaj Dowgielewicz.

"Po trudnych negocjacjach, pan premier uzyskał zapewnienie, że decyzja w sprawie pakietu będzie podjęta jednomyślnie (a nie większością kwalifikowaną - PAP) i wzięte zostaną pod uwagę interesy wszystkich państw członkowskich" - powiedział PAP Dowgielewicz po zakończeniu szczytu UE.

"Polska odzyskała prawo weta w sprawie" - dodał. Dotychczas przewidywano, że pakiet zostanie przyjęty większością kwalifikowaną krajów UE.

Dowgielewicz podkreślił, że premier Tusk występował w imieniu koalicji ośmiu nowych krajów UE.(PAP).

Konkluzje szczytu (wersja polska):
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/PL/ec/103448.pdf

Kryzys finansowy głównym tematem szczytu UE
Przywódcy państw UE wezwali do przebudowy światowego systemu finansowego.

Przywódcy państw UE zgodzili się, że reforma musi objąć cały sektor finansowy. Konieczne jest wzmocnienie nadzoru finansowego na poziomie światowym, globalny system wczesnego ostrzegania na wypadek kryzysu oraz międzynarodowe normy gwarantujące przejrzystość i odpowiedzialność.

Unia Europejska opowiedziała się za zwołaniem międzynarodowego szczytu w sprawie kryzysu. Pod koniec tygodnia przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotkają się w tej sprawie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem W. Bushem.

Spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli było kontynuacją spotkania 15 państw strefy euro , które odbyło się na początku tygodnia, i na którym uzgodniono wspólny plan mający przywrócić zaufanie obywateli do sektora bankowego. Wszystkie państwa członkowskie wezwano do poparcia tego planu, ponieważ wspólne działanie ma większe szanse na uspokojenie rynków niż indywidualne działania poszczególnych krajów. W tym celu zostanie powołana specjalna kryzysowa grupa robocza, której zadaniem będzie koordynowanie działań pomiędzy krajami UE.

Na mocy planu ratunkowego rządy będą mogły udzielać gwarancji na kredyty międzybankowe oraz krótkoterminowego wsparcia instytucjom finansowym. Dopuszcza się także częściową nacjonalizację banków. W sumie rządy państw członkowskich postanowiły przeznaczyć na plan ratunkowy ponad 2 biliony euro.

Nacisk położono również na wzmocnienie nadzoru finansowego w UE. Rada wezwała do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie propozycji Komisji dotyczącej zaostrzenia przepisów w zakresie wymogów kapitałowych i agencji ratingowych oraz ochrony depozytów bankowych .

Poruszono też kwestię gigantycznych odpraw wypłacanych szefom firm w momencie ich odejścia. Zarobki menedżerów najwyższego szczebla powinny być uzależnione od osiąganych wyników. Nie powinni oni również podejmować nadmiernego ryzyka w celu zwiększenia zysków z opcji na akcje.

W obliczu grożącej recesji Rada stwierdziła, że przepisy UE, na mocy których deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 3 proc. PKB, powinny być stosowane z uwzględnieniem „wyjątkowych okoliczności”.

Przywódcy UE ponownie opowiedzieli się za przyjęciem do końca roku wniosków legislacyjnych w sprawie energii i zmian klimatu . Jose Manuel Barroso wyraził nadzieję, że kryzys finansowy nie wpłynie na osłabienie wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Na szczycie poruszono również kwestię polityki imigracyjnej. Przywódcy krajów UE przyjęli Europejski pakt w sprawie imigracji i azylu. Poza tym premier Irlandii mówił o krokach, jakie zamierza podjąć Irlandia po odrzuceniu Traktatu lizbońskiego. Dyskutowano również o relacjach z Rosją, które od czasu konfliktu w Gruzji, są dość napięte.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/D2BB5AFEA202F20BC12574E4004A6CE3?Open
http://ec.europa.eu/news/economy/081016_1_pl.htmfacebook