SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. Koszty rodzicielstwa

Od wielu lat rodzicom w UE bardzo trudno jest znaleźć dobrą i niedrogą ofertę usług w zakresie opieki nad dziećmi. W 2002 r. przywódcy krajów UE oświadczyli, że kwestie usług opieki nad dziećmi należą do priorytetów unijnej polityki i na potwierdzenie wyznaczono konkretne cele. Uzgodniono, że usługi opieki nad dziećmi powinny być dostępne dla co najmniej jednej trzeciej dzieci w wieku poniżej trzech lat i 90 proc. dzieci w wieku od 3 lat do wieku obowiązku szkolnego.

Od tamtego czasu upłynęło sześć lat i jak podaje sprawozdanie okresowe , większość krajów nadal jest daleka od osiągnięcia wyznaczonych celów.

Sprawozdanie stanowi część większego pakietu środków Komisji, które mają poprawić sytuację pracujących matek . Zgodnie z jedną z zawartych w nim propozycji matkom przysługiwałby 18─tygodniowy płatny urlop macierzyński ─ o cztery tygodnie dłuższy od urlopu przewidzianego w przepisach unijnych.

Inna propozycja dotyczy przyznania samozatrudnionym kobietom prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego w ramach krajowego planu zabezpieczenia społecznego. Natomiast kobietom pracującym w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak np. w gospodarstwie rolnym, przysługiwałoby prawo do zabezpieczenia społecznego w przypadku śmierci męża lub rozwodu.

Tylko pięć państw UE udało się przekroczyć zakładany poziom usług opieki nad dziećmi poniżej 3 lat – Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Luksemburg i Słowenia – a kilka innych jest blisko celu. W przypadku dzieci starszych cel udało się zrealizować ośmiu krajom – Belgii, Danii, Francji, Niemcom, Irlandii, Szwecji, Estonii i Włochom.

Słabo rozwinięty sektor opieki nad dziećmi stanowi problem w kontekście równości szans i wzrostu gospodarczego. To również jeden z powodów silnego spadku liczby urodzeń w UE; pary niechętnie podejmują decyzję o posiadaniu potomstwa chociażby z obawy przed trudnościami ze znalezieniem miejsca w żłobku czy przedszkolu.

W obliczu starzenia się społeczeństwa UE coraz bardziej potrzebuje kobiet aktywnych zawodowo na rynku pracy. Jednak często zdarza się, że kobiety porzucają karierę zawodową, aby opiekować się dziećmi. Jedynie 66 proc. kobiet z dziećmi na utrzymaniu pracuje zawodowo, a w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 92 proc.

To dość powszechne zjawisko osłabia starania UE na rzecz zmniejszenia różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn . Kobiety nadal zarabiają o 15 proc. mniej niż mężczyźni i zajmują mniej kierowniczych stanowisk. „Zbyt często posiadanie dzieci wiąże się dla kobiet z niższymi zarobkami i gorszymi perspektywami zatrudnienia,” powiedział komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Špidla.

Odpowiedzialność za zapewnienie usług opieki nad dziećmi spoczywa na poszczególnych państwach. Mogą one jednak uzyskać wsparcie ze środków UE na rozwój tego sektora usług. W latach 2007─13 do wykorzystania na ten cel przeznaczono 500 mln euro.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/news/employment/081003_1_pl.htmfacebook