SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Październik 2008 r. Rząd przyjął projekt programu, mającego wydłużać aktywność zawodową

Rząd polski przyjął w 17 października projekt programu Solidarność pokoleń oraz towarzyszące mu zmiany ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zamiany te mają - według rządu - wydłużyć aktywność zawodową pracowników, przede wszystkim powyżej 50. roku życia.

Wśród rozwiązań, mających zwiększyć zatrudnienie w tej grupie wiekowej, są m.in.: obniżenie kosztów pracy związanych z zatrudnieniem pracowników "50+", zmiana systemu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia.

Pracodawcy zatrudniający osoby w wieku przedemerytalnym - kobiety powyżej 55 i mężczyzn powyżej 60 lat - będą zwolnieni ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto będą czasowo zwolnieni z odprowadzania składek, w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku "50+".

Program przewiduje także zmniejszenie dla takich pracowników z 33 do 14 liczby dni chorobowych, za które pracodawcy wypłacają wynagrodzenie. Od 15 dnia choroby wynagrodzenie wypłaca Fundusz.

Rząd szacuje, że realizacja programu "50+" pochłonie w latach 2009-2015 ok. 23 mld zł. Program finansowany będzie ze środków budżetowych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rząd przyjął też zmiany w ustawach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mają zachęcać bezrobotnych do poszukiwania pracy. Projekty zakładają m.in. wyższe stypendia na szkolenia, staże i naukę. Zmienić się ma również system wypłat zasiłków dla bezrobotnych. Od początku 2010 r. zasiłek mam być wyższy niż dotychczas ale po trzech miesiącach jego pobierania ma zostać znacząco zmniejszony. Według rządu, taki system ma zachęcić bezrobotnych do poszukiwania pracy.


ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK