SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. Komisja Europejska - kampania na rzecz picia mleka w szkołach "„Milk – Drink it up!"

Komisarz Mariann Fischer Boel, odpowiedzialna za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, zainauguruje dzisiaj na Cyprze europejską kampanię promującą wznowienie programu picia mleka w szkołach. Zorganizowana pod hasłem „Milk – Drink it up!” kampania informacyjna ma na celu podnosić świadomość na temat zalet konsumpcji mleka i dostępności funduszy unijnych dla szkół.

Podczas dnia poświęconego zdrowej diecie i prawidłowym nawykom żywieniowym, zorganizowanego przez uczniów szkoły Panagia Triherousa w Limassol, komisarz Mariann Fischer Boel, komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou i cypryjski Minister Rolnictwa dr Michalis Polynikis, zainaugurują serię rozrywkowych i edukacyjnych imprez. W ramach kampanii, zaproszona młodzież weźmie udział w konkursie fotograficznym p.t. „Milk power".

Nawyki żywieniowe u dzieci kształtują się wcześnie i często przez całe życie decydują o ich zdrowiu. Celem programu picia mleka jest promocja zdrowia naszych dzieci, zarówno dziś jak i w przyszłości, poprzez pomoc szkołom w zaopatrzeniu uczniów w produkty mleczne oraz zachęcanie samych dzieci do zdrowego odżywiania się.

Komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou wyraziła swoje przekonanie, że zapewnianie dzieciom alternatywy w postaci zdrowej żywności i napojów w szkołach jest odpowiednim i niezbędnym krokiem w kierunku zapobiegania otyłości w dzisiejszej Europie. „Jest to część zintegrowanego podejścia wobec wprowadzania polityki promującej zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną we wszystkich sektorach; od sektora spożywczego i konsumenckiego, po sport, edukację i transport” powiedziała pani komisarz.

Problem otyłości, nadwagi oraz niezdrowych nawyków żywieniowych dotyczy dziś młodych obywateli Unii. Ponad 20 % cypryjskich dzieci między 7 a 11 rokiem życia cierpi na otyłość lub nadwagę. W dużej części problem ten wynika ze złych zwyczajów żywieniowych i niedostatecznej aktywności fizycznej, które w dalszej perspektywie mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka chorób serca, cukrzycy, zawału i innych problemów zdrowotnych.

W tym kontekście, priorytetem UE jest wspieranie kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Rozbudowany ostatnio program picia mleka w szkołach zachęca dzieci do konsumpcji przetworów mlecznych w ramach zdrowej diety oraz zapewnia dofinansowanie zaopatrzenia szkół i innych placówek oświatowych w przetwory mleczne. Nowe rozporządzenie opublikowane dnia 11 lipca tego roku rozszerza gamę produktów objętych subsydiami, odpowiadając w ten sposób na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady. Na liście produktów objętych subsydiami znalazły się mleko, mleko smakowe (także napoje mleczne nie zawierające laktozy), szeroki wybór serów (także serów niskotłuszczowych), jogurty oraz produkty z mleka fermentowanego takie jak kefir czy maślanka. W obecnej formie program przyznaje szkołom średnim ten sam pełny i gwarantowany dostęp do subsydiów jak szkołom podstawowym i przedszkolom. Nowe zasady obowiązują od początku roku szkolnego 2008/2009.

Wzorując się na programie picia mleka w szkołach, Komisja Europejska zaproponowała ostatnio stworzenie unijnego programu mającego na celu bezpłatne zapewnienie uczniom także owoców i warzyw. Od uczestniczących w programie państw członkowskich, oprócz bezpłatnego dostarczania owoców i warzyw, wymagać się będzie określenia krajowych strategii uwzględniających inicjatywy edukacyjne i podnoszących poziom świadomości oraz dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami. Program zostanie wprowadzony w życie w 2009 roku po zatwierdzeniu go przez Radę.

Oba programy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”.

Informacje dotyczące mleka i programu picia mleka w szkołach znajdują się na stronie internetowej: www.drinkitup.europa.eu

Więcej informacji na temat polityki w zakresie żywności i odżywiania/polityki żywieniowej na stronie:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_en.htm


ŹRÓDŁA

http://europa.eufacebook