SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Październik 2008 r. Powstaje plan ożywienia gospodarki

Komisja zapowiada stworzenie kompleksowego planu na rzecz złagodzenia skutków kryzysu finansowego, podczas gdy przywódcy UE przygotowują się do międzynarodowego szczytu.

Głównym priorytetem jest teraz złagodzenie wpływu kryzysu finansowego na zatrudnienie, siłę nabywczą oraz poziom dobrobytu w UE. Tak stwierdził przewodniczący Komisji José Manuel Barroso po nadzwyczajnym posiedzeniu komisarzy w sprawie nowej strategii .

Plan, zapowiadany na 26 listopada, będzie obejmować działania krótkoterminowe, które mają pomóc w zażegnaniu groźby recesji. Komisja zastanawia się obecnie nad nowymi możliwościami finansowania oraz nowymi sposobami wykorzystania istniejących środków. Chce również zwiększyć kapitał, którym dysponuje Europejski Bank Inwestycyjny – unijna instytucja udzielająca pożyczek długoterminowych. Bank przygotował już pakiet pożyczkowy w wysokości 30 mld euro, przeznaczony na wsparcie dla małych firm walczących o uzyskanie środków finansowych.

José Manuel Barroso przyznał, że to rządy krajowe decydują o polityce fiskalnej, jednak zaznaczył, że konieczna jest koordynacja na szczeblu unijnym. „Płyniemy na tej samej łodzi. Albo będziemy razem wiosłować, albo razem zatoniemy”, powiedział. Celem planu będzie ulepszenie uregulowań i usprawnienie nadzoru nad unijnym sektorem finansowym.

UE udzieliła Węgrom nadzwyczajnej pożyczki w wysokości 6,5 mld euro, gdyż kraj ten zmaga się z wyjątkowo ciężkim kryzysem. Komisja jest również gotowa udostępnić swój fundusz kryzysowy na pomoc dla innych krajów w trudnej sytuacji.

Kilka państw wyraziło zaniepokojenie wpływem, jakie będą miały koszty planu UE na wypełnienie zobowiązań dotyczących obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. do roku 2020 (w porównaniu z poziomem tych emisji w 1990 r.), zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego. W odpowiedzi na te obawy przewodniczący Barroso stwierdził, że UE musi przyśpieszyć, a nie zwolnić realizację swojego programu działań w zakresie walki ze zmianami klimatu. Bardziej ekologiczna gospodarka będzie za sobą pociągać nowe szanse wzrostu. Proekologiczne działania mogą obejmować udostępnienie środków finansowych dla sektorów transportu, energii i zaawansowanych technologii, a także ulgi podatkowe służące zwiększeniu popytu na towary i usługi o dużej efektywności energetycznej.

Przywódcy UE spotkają się w przyszłym tygodniu, aby przygotować międzynarodowy szczyt w sprawie kryzysu finansowego, który odbędzie się 15 listopada w Waszyngtonie. Celem szczytu będzie poprawa koordynacji działań poszczególnych krajów oraz zastanowienie się, jak można zapobiec nawrotowi kryzysu. José Manuel Barroso po raz kolejny podkreślił, że UE opowiada się za restrukturyzacją światowego systemu finansowego, tak aby znalazło się w nim miejsce dla ściślejszych uregulowań i szerszego nadzoru globalnego.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/news/economy/081030_1_pl.htmfacebook