SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


LISTOPAD 2008 r. Twoje działania wpływają na klimat

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna Komisji Europejskiej „Twoje działania wpływają na klimat”. W ramach akcji w pięciu kolejnych miastach - Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Lublinie i Krakowie - zaprezentowana zostanie ogólnodostępna, symulująca mieszkanie instalacja edukacyjna, która w przystępny sposób pokazywać będzie, że - zgodnie z jednym z postulatów kampanii - „Troska o klimat zaczyna się w domu”. Ambasadorem kampanii jest Przemysław Saleta

"Kampania informacyjna, którą ogłaszamy, jest częścią wielkiej dyskusji o zmianach klimatycznych. UE zachęca obywateli do działania i mówi: "Stan klimatu zależy także od Ciebie. Masz wpływ na zmianę"- mówi Róża Thun, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podczas konferencji prasowej, inaugurującej kampanię.

"Gdy każdy z nas zrobi coś dla klimatu i przemnożymy te działania przez liczbę ludzi, będzie to miało ogromne znaczenie." - dodał Przemysław Saleta, ambasador kampanii.

Kampania jest realizowana w ramach "Partnerstwa dla Klimatu", inicjatywy Ministerstwa Środowiska, która skupia organizacje, działające na rzecz podniesienia społecznej świadomości dot. zmian klimatycznych.

"Partnerstwo gromadzi 37 instytucji. W organizowanych przez nas akcjach uczestniczyło do tej pory 27 tysięcy osób", powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Jak pokazują najnowsze badania opinii publicznej przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, zdecydowana większość (92%) Polaków uważa, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, któremu należy aktywnie przeciwdziałać.

"Czterech respondentów na pięciu uważa, że zmiany klimatyczne dotyczą ich osobiście" - mówi Agata Zadrożna z TNS OBOP - prawie wszyscy (92%) wierzą, że drobne działania podejmowane w codziennym życiu mogą mieć wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.A prawie dziewięciu na dziesięciu Polaków (86%) deklaruje, że gdyby mieli więcej informacji na temat tego, co mogą zrobić, podjęliby dodatkowe działania.

Jednocześnie blisko 40% badanych deklaruje, że brak im informacji o działaniach, jakie mogliby podjąć w codziennym życiu w celu aktywnego włączenia się do walki ze zmianami klimatycznymi. Jeśli dodać do tej grupy osoby, które na pytanie postawione przez ankieterów udzieliły odpowiedzi „trudno powiedzieć”, okaże się, że niemal połowie (w sumie 44%) Polaków brak zdecydowanego przekonania, że posiadają wiedzę wystarczającą, by aktywnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

W ramach kampanii „Twoje działania wpływają na klimat” w pięciu wybranych centrach handlowych, w różnych miastach Polski zaprezentowana zostanie symulująca mieszkanie, ogólnodostępna instalacja edukacyjna, dzięki której dowiedzieć się będzie można, jak poprzez zmianę codziennych nawyków i przyzwyczajeń oszczędzać energię i redukować emisję dwutlenku węgla.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ AKCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ:

WARSZAWA – 16.11 "ZŁOTE TARASY"
POZNAŃ – 17.11 "CENTRUM M1
GDAŃSK – 22.11. "GALERIA BAŁTYCKA" "
LUBLIN – 7.12 CENTRUM HANDLOWE "TESCO"
KRAKÓW – 12.12. "GALERIA KAZIMIERZ"

UWAGA: WSZYSTKIE IMPREZY ODBĘDĄ SIĘ W GODZ. 10:00 – 20:00,
A W GODZ. 14:00 - 17:00 GOŚCIEM IMPREZY BĘDZIE PRZEMYSŁAW SALETA
AMBASADOR KAMPANII KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Odwiedzający stoisko uzyskają informacje m.in. o tym, ile energii traci się zostawiając urządzenia domowe, takie jak telewizor, czy komputer w funkcji "stand by" (gotowości do użycia), a najmłodsi będą mieli okazję skorzystać ze stoisk komputerowych z grami edukacyjnymi oraz wziąć udział w konkursach plastycznych. Na najlepszych małych grafików czekają cenne nagrody.

Honorowy patronat nad kampanią objął Minister Środowiska Maciej Nowicki. Elementem kampanii informacyjnej są także billboardy i citylighty w 5 polskich miastach. Akcja potrwa do 12 grudnia 2008 r.

Celem kampanii „Twoje działania wpływają na klimat”, jest pokazanie w łatwy i przystępny sposób, jak dokonując nawet niewielkich zmian w naszym codziennym trybie życia, możemy przyczynić się do spowolnienia zmian klimatycznych.

Pierwsze negatywne skutki zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia takie, jak podniesienie poziomu mórz i oceanów, topnienie lodowców, obrywanie się czap i gór lodowych, czy też gwałtowne nasilenie tropikalnych huraganów możemy obserwować już dziś.

Raport przygotowany przez działający w ramach ONZ Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) wskazuje jednoznacznie, że bezpośredni wpływ na te negatywne zmiany środowiska ma wzrost emisji gazów cieplarnianych związany z codziennymi ludzkimi aktywnościami.

Obserwacje specjalistów z IPCC są alarmujące – ostatnie jedenaście lat było najcieplejszymi latami od 1850r., a utrzymanie obecnego tempa ocieplania klimatu może doprowadzić w tym stuleciu do skoku temperaturowego rzędu 4 stopni Celsjusza i w konsekwencji podniesienia poziomu mórz o od 28 do 43cm. W obliczu tych prognoz nikt nie powinien pozostawać obojętny i dlatego Komisja Europejska apeluje do nas, abyśmy pamiętali, że również nasze działania mają wpływ na globalne ocieplenie, a „Troska o klimat zaczyna się w domu”.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/8C50A1BCBA85225FC12575000056EA25?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK