SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


STYCZEŃ 2009 r. Polacy a Schengen: rok później

Rok po wejściu do strefy Schengen, ponad połowa Polaków (54%) uważa, że było to korzystne – wynika z sondażu zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 62% wskazuje na korzyści związane z łatwiejszym poruszaniem się po Europie i swobodnym przekraczaniem granic innych państw UE, np. podczas wakacji w górach (61%). Najczęściej wyrażana obawa (51%) dotyczy przemytu narkotyków i innych nielegalnych towarów oraz zwiększonego napływu imigrantów (48%).

Zaledwie 3% ankietowanych uważa, że rozszerzenie strefy Schengen było dla nich raczej niekorzystne, zaś 41% stwierdza, że nie miało dla nich żadnego znaczenia. Rok temu, w przededniu wejścia Polski do obszaru bez granic wewnętrznych, wartości te były bardzo zbliżone: 57% oczekiwało korzyści, 2% uważało rozszerzenie strefy Schengen za niekorzystne, zaś 39% nie przypisywało temu wydarzeniu żadnego znaczenia.

Sześciu na dziesięciu respondentów (62%) uważa obecnie, że dzięki rozszerzeniu obszaru Schengen można łatwiej poruszać się po UE i swobodniej przekraczać granice innych państw (61%). 44% respondentów wskazuje na fakt, że zniknęły kolejki na granicach, a Polskę odwiedza więcej zagranicznych turystów (35%). 37% badanych jest zdania, że otwarcie granic ułatwiło ściganie przestępców i skuteczniejsze zwalczanie przemytu.

W grudniu 2007 roku, zanim Polska weszła do strefy Schengen, przewidywania respondentów w zakresie korzyści, jakie odniosą, były nieznacznie bardziej optymistyczne. 71% spodziewało się swobodnego przekraczania granic innych państw, a 68% wskazywało na ułatwienia w przemieszczaniu się po Europie. 52% badanych oczekiwało końca korków na granicach, 47% – przyjazdu większej liczby zagranicznych turystów do Polski, zaś 44% – sprawniejszego ścigania przestępców.

W rok po znieniesiu granic wewnętrznych UE, Polacy najczęściej (51%) obawiają się wzmożonego przemytu narkotyków i innych nielegalnych substancji. Odsetek ten jest niższy od notowanego w grudniu 2007, kiedy wynosił 59%.

Podobna liczba respondentów (48%) zaniepokojona jest ryzykiem wzmożonego napływu imigrantów, chcących przedostać się do Europy Zachodniej.

Czterech na 10 Polaków (40%) uważa, że przystąpienie Polski do strefy Schengen utrudniło przyjazdy obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji do naszego kraju. Przed rokiem podobne obawy wyrażało 28% respondentów.

45% ankietowanych wskazuje na zagrożenie związane z przemytem papierosów i alkoholu. Odsetek ten wynosił 41% w grudniu 2007.

W coraz mniejszym stopniu obawiamy się zagrożenia terroryzmem jako konsekwencji wejścia do Schengen: 38% wobec 51% w grudniu 2007. Dużo rzadziej wskazujemy też na obawy związane z wywozem dzieł sztuki i cennych przedmiotów z kraju: 31% w stosunku do 40% przed rokiem.

8% badanych nie ma żadnych obaw związanych ze swobodą przekraczania granic w ramach UE.

Sondaż przeprowadzono telefonicznie 5 grudnia na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku powyżej 18 lat.

źródło: Komisja EuropejskaARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK