SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


STYCZEŃ 2009 r. Europejski numer alarmowy 112

Z każdego miejsca w Unii można już dodzwonić się do służb alarmowych, wybierając jednolity europejski numer 112. Pod numer ten można teraz dodzwonić się również z każdego telefonu w Bułgarii, co oznacza, że pełną operacyjność tego numeru osiągnięto na krótko przed okresem świątecznym, kiedy tysiące ludzi wyruszy w podróż do innego państwa członkowskiego UE, aby odwiedzić rodzinę, pojeździć na nartach lub w poszukiwaniu słońca. Jest to ukoronowanie wspólnych wysiłków Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE, mających na celu zapewnienie pełnej dostępności numeru 112 na całym terytorium Unii, dzięki czemu wszyscy obywatele będą mogli zawsze liczyć na pomoc w sytuacji zagrożenia.

„Funkcjonujący w całej UE numer 112 to miły prezent dla wszystkich Europejczyków, zwłaszcza teraz, ponieważ w zbliżającym się okresie świątecznym wiele osób spędzi dużo czasu w innych krajach Unii. Myślę, że od dzisiaj numer 112 będzie nierozłącznie towarzyszył urlopowiczom w każdym zakątku UE”, powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Państwa członkowskie muszą jeszcze rozwiązać pewne kwestie, ale osiągnięty został już pierwszy cel, jakim było wprowadzenie jednego numeru alarmowego. Jestem bardzo zadowolona z tego, że nasze wysiłki na rzecz wprowadzenia jednego numeru awaryjnego opłaciły się, ponieważ teraz jesteśmy świadkami tego, jak „Europa rezultatów” może pomóc ludziom w życiu codziennym.”

Europejski numer alarmowy 112 jest obecnie w pełni dostępny w Bułgarii. Od października 2007 r., kiedy Komisja wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego przeciwko Bułgarii (IP/07/1530), władze tego kraju włożyły dużo wysiłku w to, aby dogonić pozostałe państwa i wdrożyć numer 112. Mimo to w dniu 18 września 2008 r. Komisja podjęła decyzję o wniesieniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale zdecydowała się odczekać jeszcze trzy miesiące, dając Bułgarii czas na pełne wdrożenie numeru (IP/08/1342). Ostatnio eksperci Komisji potwierdzili, że zarówno numer 112, jak i lokalizacja dzwoniącego (umożliwiająca służbom alarmowym zlokalizowanie osób dzwoniących na numer 112), są obecnie w pełni dostępne w Bułgarii. Według władz Bułgarii wkrótce rozpocznie się kampania informacyjna poświęcona numerowi 112. Wszystko to pozwoli być może Komisji na zamknięcie na początku 2009 r. prowadzonego przeciw Bułgarii postępowania o naruszenie przepisów.

We wrześniu 2008 r. Komisja dała również Rumunii dodatkowe trzy miesiące na wprowadzenie usługi lokalizacji dzwoniącego, umożliwiającej służbom alarmowym zlokalizowanie każdej osoby dzwoniącej na numer 112 z telefonu komórkowego (IP/08/1342). Pod koniec listopada władze Rumunii potwierdziły, że informacja o lokalizacji dzwoniącego jest dostępna dla służb alarmowych w odniesieniu do wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych. Informacje te zostały sprawdzone przez ekspertów Komisji i mogą pozwolić na zamknięcie prowadzonego przeciwko Rumunii postępowania o naruszenie przepisów na początku 2009 r.

Kontekst:

Europejski numer alarmowy 112 został wprowadzony w 1991 r. w celu uzupełnienia krajowych numerów alarmowych i ułatwienia dostępu do służb alarmowych we wszystkich państwach członkowskich UE. Od 1998 roku przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie zapewniły bezpłatne połączenia z numerem 112 ze wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Od 2003 r. operatorzy telefoniczni muszą przekazywać służbom alarmowym informację o miejscu, w którym znajduje się dzwoniący.

Od 2006 r. z inicjatywy europejskiej komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, Viviane Reding, Komisja wszczęła postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko 14 państwom członkowskim w związku z brakiem dostępu do informacji o lokalizacji dzwoniącego, przeciwko Włochom w związku ze sposobem obsługi zgłoszeń pod numer 112 oraz przeciwko dwóm innym krajom w związku z tym, że numer 112 nie był dostępny (zob. załącznik).

W czerwcu 2008 r. Komisja uruchomiła stronę internetową poświęconą numerowi 112 (ec.europa.eu/112), na której we wszystkich urzędowych językach UE dostępne są informacje dla obywateli podróżujących na terytorium UE (IP/08/836). Niektóre kwestie wymagają jeszcze rozwiązania: centrale 112 powinny mieć możliwość prowadzenia rozmów w językach obcych lub mieć możliwość dokonania tłumaczenia. 17 krajów zgłosiło, że jest w stanie odbierać zgłoszenia w językach innych krajów UE (IP/08/836).

W dniu 11 lutego 2009 r., Europejskim Dniu Numeru 112, który Komisja organizuje wspólnie z Parlamentem Europejskim, Komisja dokona aktualizacji swojej strony internetowej i zamieści na niej bliższe informacje na temat działania numeru 112 we wszystkich państwach członkowskich.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK