SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


STYCZEŃ 2009 r. Rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacyjności

Rok 2009 ogłoszono Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji.

Co roku UE organizuje kampanię informacyjną dotyczącą określonego tematu, która ma zwrócić uwagę ogółu społeczeństwa na konkretne kwestie. W roku 2009 będą to kreatywność i innowacje. Przez cały rok w Europie obywać się będą liczne konferencje, projekty oraz wystawy mające podkreślić potrzebę znalezienia twórczych rozwiązań współczesnych problemów.

Nie od dziś wiadomo, że kreatywne myślenie jest kluczem do sukcesu w dobie globalnej gospodarki. Innowacje stanowią ważny element zarówno zaproponowanego przez Komisję pakietu klimatycznego, jak i planu ożywienia gospodarki UE, która ostatnio przeżywa najgorszy od wielu lat okres.

Chociaż oficjalna inauguracja Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji nastąpi dopiero 7 stycznia podczas konferencji i uroczystej gali w Pradze, w Brukseli odbył się już pierwszy koncert w ramach obchodów roku tematycznego, zagrany na instrumentach zrobionych ze… świeżych warzyw! W „stolicy Europy” w 2009 r. obędzie się wiele debat na temat promowania innowacyjnych i śmiałych pomysłów oraz korzyści, jakie mogą one przynieść ogółowi społeczeństwa.

Szybki rozwój innowacji sprzyja rozwojowi dobrobytu we współczesnym świecie. UE, dążąc do realizowania założeń gospodarki opartej na wiedzy, powinna rozwijać swój twórczy potencjał. Przede wszystkim Europejczycy powinni być otwarci na zmiany i nowe strategie.

Zasadniczą i trudną rolę odgrywają nauczyciele. Zdaniem unijnego komisarza ds. edukacji Jána Figeľa będą on musieli w coraz większym stopniu starać się znaleźć równowagę pomiędzy wymogami tradycyjnej edukacji a potrzebą rozwijania u uczniów umiejętności psychospołecznych, takich jak np. zdolność do podejmowania inicjatywy.

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji przyczyni się do opracowania unijnej strategii na rzecz współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie edukacji i kultury. Inicjatywa ta będzie miała znaczenie również dla innych obszarów, np. dla polityki przedsiębiorstw i zatrudnienia.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK