SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


STYCZEŃ 2009 r. "Fundusze unijne okiem młodzieży E-UROPEJSKIEJ"

Od pazdziernika 2008 roku Towarzystwo Amicus realizuje projekt „Fundusze unijne okiem młodzieży E-UROPEJSKIEJ”. Powstał on w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest informowanie o funduszach europejskich w Polsce i promowanie ich wykorzystania poprzez przykłady pozytywnych przemian, zwiększenie świadomości społecznej młodzieży w zakresie możliwości wykorzystywania funduszy unijnych w Polsce w latach 2007-2013, promocję dobrych praktyk wykorzystania środków w latach 2004-2006.

Zapraszamy młodzież, nauczycieli i rodziców do udziału w projekcie. Dla Was organizujemy trzy konkursy:

  1. Projekt przedsięwzięcia
    Ideą konkursu jest przygotowanie przez 5 osobową grupę uczniów pod kierunkiem nauczyciela, projektu realizacji określonego przedsięwzięcia, będącego realnym zapotrzebowaniem w środowisku jego realizatorów, który mógłby być współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych.

  2. Film
    Ideą konkursu jest przygotowanie przez 5 osobową grupę pod kierunkiem nauczyciela filmu krótkometrażowego, będącego odzwierciedleniem zmian jakie zaszły lub mogłyby zajść w najbliższym otoczeniu uczestników na skutek wykorzystania funduszy strukturalnych.

  3. Prace literackie
    Ideą konkursu jest dostrzeżenie „braków” w najbliższym otoczeniu uczestników konkursu, które mogłyby być zniwelowane poprzez wykorzystanie funduszy z określonego programu operacyjnego.

Nagrodami będą wyjazdy studyjne do jednego z krajów europejskich wraz z praktycznymi warsztatami pisania wniosków o dofinansowanie oraz sprzęt elektroniczny. Dodatkową nagrodą będzie opublikowanie najlepszych prac. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Gali Finałowej w maju 2009 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na witrynę www.eurokonkurs.eu gdzie znajdują się niezbędne informacje, materiały i kursy e-learningowe pomocne w przygotowaniu prac konkursowych oraz zrozumieniu czym są fundusze unijne, na jakie cele i jak można z nich skorzystać.


Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.


ŹRÓDŁA
www.eurokonkurs.euARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK