SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


xxSTYCZEŃ 2009 r.x Eurobarometr: racjonalnie, bez emocji

Polacy wciąż należą do największych w Unii euroentuzjastów. Są zadowoleni z życia, ale w przyszłość patrzą z nieco mniejszym optymizmem – takie wnioski płyną z najnowszego sondażu Eurobarometr, który opublikowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Niezmiennie dwie trzecie Polaków (65%) uważa, że członkostwo w UE jest „czymś dobrym”. 73% ankietowanych jest zdania, że kraj skorzystał na członkostwie, jednak odsetek ten obniżył się przez ostatnie pół roku o 4 punkty procentowe. 61% badanych deklaruje jednocześnie, że dzięki obecności w UE czują się bardziej stabilni gospodarczo. We wszystkich tych kwestiach notowane w Polsce odsetki poparcia znacznie przewyższają unijną średnią, wynoszącą odpowiednio 53%, 56% i 45%.

Ponad połowa ankietowanych Polaków (53%) uważa, że sprawy w Unii Europejskiej idą w dobrym kierunku. Podczas poprzedniego pomiaru – pół roku wcześniej – wskaźnik ten wynosił 63%. Unii Europejskiej ufa obecnie przeszło połowa respondentów (55% wobec 59% podczas poprzedniego badania). Jest to wskaźnik wyższy od średniej dla Europy, która wynosi 47%. Zaufanie do instytucji unijnych pozostaje, nawet pomimo dalszego obniżenia, na wysokim poziomie. Parlamentowi Europejskiemu ufa 52% badanych (54% pół roku temu), Komisji Europejskiej – 47% (54% pół roku temu), a Radzie UE – 43% (48% pół roku temu).

- W naszym postrzeganiu i wizji Unii Europejskiej zbliżamy się coraz bardziej do ogółu, skomentowała wyniki badań dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z Collegium Civitas i Fundacji „Polska w Europie”. - Następuje głęboka racjonalizacja ocen. Wyłączamy emocje, a uruchamiamy pewne racje.

Od lat Polacy należą do największych zwolenników dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. 69% opowiada się za przyjmowaniem nowych państw do Wspólnoty. Wyższy wskaźnik poparcia odnotowano jedynie na Słowenii (70%).

Obniżył się za to poziom poparcia dla Europejskiej Unii Monetarnej, z 49% wiosną do 44% jesienią 2008 roku. dr Skotnicka-Illasiewicz zwróciła jednocześnie uwagę na polskie badania, z których wynika, że poparcie dla euro teraz się podnosi, bo „jak trwoga, to do Boga”.

Raporty krajowe Eurobarometru powstają dwa razy w roku. Prezentują główne trendy opinii publicznej w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących na tle sytuacji w całej Unii Europejskiej.

Pełna wersja polskiego raportu oraz jego streszczenie znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/polska.

Z sondażem na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego można zapoznać się na specjalnej, poświęconej im stronie: www.europarl.europa.eu/elections2009.


ŹRÓDŁA
http://ec.europa.eu/news/around/090120_pol_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK