SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


STYCZEŃ 2009 r. Innowacyjność w UE coraz wyżej notowana

Unia osiąga lepsze wyniki w dziedzinie badań naukowych. Europa dogania pod względem innowacyjności swoich głównych rywali gospodarczych – Stany Zjednoczone i Japonię. Tak wynika z najnowszej analizy UE.

Liderem w dziedzinie innowacji jest Szwajcaria. Kolejne miejsca zajmują Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania i Wielka Brytania. Wszystkie te kraje pod względem wyników plasują się o wiele wyżej niż pozostałe państwa europejskie, jak również Unia jako całość. Państwa, które dopiero niedawno przystąpiły do UE, poczyniły wyjątkowo duże postępy – zwłaszcza Cypr, Rumunia i Bułgaria – nawet jeśli ich wyniki pozostają poniżej średniej unijnej.

Aktualne tendencje zostały przedstawione w formie tzw. europejskiej tablicy wyników w dziedzinie innowacyjności 2008 . Analizę tę sporządzono w oparciu o dane sprzed kryzysu finansowego. Wykorzystano w niej 29 wskaźników pozwalających zmierzyć poziom innowacyjności każdego kraju. Innowacyjność jest podstawowym motorem wzrostu gospodarczego i głównym sposobem zmagania się z takimi problemami, jak zmiany klimatyczne. Wskaźniki obejmują liczbę osób ze stopniem naukowym w dziedzinie nauk ścisłych lub tytułem inżyniera, liczbę patentów, poziom wydatków na badania i rozwój (B+R), dostępność kapitału podwyższonego ryzyka dla nowych firm oraz poziom eksportu zaawansowanych technologii.

W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat UE poczyniła ogromne postępy. Chociaż nadal pozostaje w tyle za USA i Japonią, dystans ten się zmniejsza, nawet jeśli Unia dogania Stany Zjednoczone w wolniejszym tempie niż wcześniej. UE wypada też całkiem dobrze w porównaniu z krajami o szybko rozwijającej się gospodarce, takimi jak Chiny, Indie i Brazylia.

Nadal nie brakuje jednak słabych punktów. Unia pozostaje daleko w tyle za USA pod względem inwestycji przedsiębiorstw, a także za Japonią pod względem wprowadzania innowacji w sektorze B+R i technologii informacyjnych. Spółki UE wydają też mniej na innowacyjność na poziomie innym niż technologiczny – nie inwestują dużo w szkolenia, projekty i reklamę, podczas gdy wszystkie te czynniki są ważne dla zachowania konkurencyjności.

Analiza została opublikowana równolegle ze sprawozdaniem w sprawie postępów w zakresie inwestycji w B+R w UE oraz w sprawie wysiłków podjętych w celu stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej . Ze sprawozdania tego wynika, że w Europie przybywa naukowców, UE staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem w oczach badaczy zagranicznych, a europejski sektor B+R cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony amerykańskich inwestorów prywatnych. Okazuje się też jednak, że wydatki na badania i rozwój w UE utrzymały się na poziomie 1,84 proc. PKB, a zatem daleko im do docelowych 3 proc.


ŹRÓDŁA
http://ec.europa.eu/news/around/090120_pol_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK