SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


LUTY 2009 r. Europejscy konsumenci pod lupą

Jedna trzecia konsumentów w Europie jest niezadowolona ze spółek energetycznych i gazowych. Większość Europejczyków narzeka na usługi komunikacji miejskiej (autobusy i pociągi), a wielu z nich również na przedsiębiorstwa energetyczne i banki – takie są wyniki najnowszego sondażu UE. Europejczycy oczekują również poprawy jakości usług telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych.

Według drugiego corocznego badania opinii konsumentów w UE (tzw. tablica wyników dla rynków konsumenckich) najwięcej powodów do zmartwień dostarczają konsumentom trzy sektory: energetyczny, bankowości i transportu miejskiego.

Ogłaszając wyniki sondażu, unijna komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa wyraziła zaniepokojenie faktem, że trzy sektory usługowe, które odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu, uzyskały tak słabe oceny. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa energetyczne, komisarz zapowiedziała zbadanie sytuacji, powołując się na wysokie kwoty, jakie muszą przeznaczać gospodarstwa domowe na opłacenie rachunków za elektryczność.

Komisja Europejska zbadała setki produktów i usług – od artykułów żywnościowych przez ubrania aż po usługi internetowe – pod względem pięciu głównych wskaźników: cena, skargi, poziom zadowolenia, bezpieczeństwo oraz łatwość zmiany usługodawcy. Ogólnie towary wypadły lepiej niż usługi.

Najbardziej narzekano na transport miejski i podmiejski. Mniej niż połowa respondentów stwierdziła, że jest zadowolona z autobusów, pociągów i tramwajów. Jedna czwarta zdecydowała się nawet złożyć skargę na świadczone usługi.

Jednym z głównych powodów uzyskania przez dostawców elektryczności i gazu tak słabych wyników są ceny. Mniej niż dwie trzecie konsumentów jest pod tym względem zadowolonych ze swojego dostawcy energii. Około 60 proc. respondentów stwierdziło, że ceny wzrosły, a tylko 3–4 proc. zaobserwowało ich spadek.

Energetyka jest również dziedziną, w której konsumenci najmniej chętnie zmieniają usługodawcę. Tymczasem taka zdolność zmiany jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym utrzymanie na rynkach konkurencyjności.

Jak wynika z sondażu, pomimo wspólnego rynku opłaty bankowe i stawki oprocentowania bardzo się różnią w zależności od państwa UE. Konsumenci uważają, że trudno jest porównać produkty bankowe i rzadko szukają lepszej oferty.

Raport wskazuje również na to, że ponadgraniczny handel detaliczny znalazł się w zastoju – pozostaje na takim samym poziomie od 2006 r.

Sondaż ten ma być dla UE narzędziem pozwalającym na określenie słabych stron wspólnego rynku. Tegoroczne badanie miało szerszy zakres niż zeszłoroczne, które objęło tylko trzy sektory.


ŹRÓDŁA
http://ec.europa.eu/news/economy/090129_1_pl.htmfacebook