SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


LUTY 2009 r. Wypadek: dzwoń na 112
zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi

Już od grudnia 2008 r. obywatele UE mogą się dodzwonić do służb ratowniczych z całego terytorium Unii Europejskiej, wybierając numer 112 – bezpłatny numer alarmowy dla całej UE dostępny z telefonu stacjonarnego jak również z komórki. Tymczasem tylko jeden na czterech Europejczyków wie, że ten numer działa również w innych państwach członkowskich, a prawie trzech na dziesięciu dzwoniących na 112 w obcym kraju napotyka trudności językowe. Wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą Komisja ogłosiła 11 lutego europejskim dniem numeru 112. Akcja ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy o tym numerze i zachęceniu władz krajowych do rozbudowy wielojęzycznej obsługi numeru alarmowego.

„Europejski numer alarmowy musi przestać być najpilniej strzeżoną tajemnicą w Europie. Skoro mamy już wspólny numer alarmowy, 112, który jest najwłaściwszym wyborem w każdym nagłym wypadku, niezależnie od tego, kto jest w potrzebie i skąd dzwoni, to jest nie do pomyślenia, aby wiedziała o nim mniej niż jedna czwarta obywateli, ani żeby bariera językowa podróżnym uniemożliwiała korzystającym z numeru 112 porozumienie się z dyżurnym ” – uważa Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za telekomunikację. „Obowiązkiem UE jest dążyć do zagwarantowania bezpieczeństwa 500 milionom obywateli z taką samą determinacją, jak kiedyś dążyliśmy do zapewnienia im możliwości swobodnego podróżowania przez granice 27 państw. Pierwszy europejski dzień numeru 112 powinien spełnić rolę dzwonka alarmowego dla władz krajowych, które powinny powiększać liczbę języków, jakie obsługują ich centrale alarmowe 112 i z zaangażowaniem upowszechniać wśród obywateli znajomość numeru, który ratuje życie.”


ŹRÓDŁA
Komisja Europejska
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/240&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK