SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2010 Eurolider 2010

Ruszyła II edycja konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, których zaangażowanie w aktywizację społeczności lokalnych.

Kandydatem w konkursie może być każda osoba, która „na dzień” złożenia zgłoszenia zajmuje się tematyką Funduszy Europejskich.

Warunkiem startu w konkursie jest, aby projekty „firmowane” przez kandydatów były dofinansowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie można znaleźć na stronie Witryna internetowa konkursu


Kto może być kandydatem?

Kandydatem w konkursie może być każda osoba, która na dzień złożenia zgłoszenia zajmuje się tematyką Funduszy Europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poszukuje osób, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz poprawie warunków życia w regionie, wykorzystując przy tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Warunkiem startu w konkursie jest, aby projekty „firmowane” przez kandydatów były dofinansowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności. Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu, zamieszczonym poniżej.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydata do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 3 osoby fizyczne lub 3 instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat zostaje zgłoszony na podstawie formularza zgłoszeniowego, do którego może zostać załączona prezentacja multimedialna.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2010”

Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 26 lutego 2010 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jak i kto wybierze Laureatów?

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, powołaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Wybór nastąpi w 2 etapach, po weryfikacji wszystkich zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym. W pierwszym etapie Kapituła Konkursu wskaże osoby nominowane, w drugim Laureatów Konkursu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu możliwe jest również przyznanie wyróżnień.
W ramach konkursu zostanie przyznana również nagroda Internautów w drodze głosowania internetowego. Internauci wybiorą swojego Laureata z grona osób nominowanych.
Zwycięskich Laureatów konkursu EUROLIDER 2010 poznamy podczas III Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2010 r. w Warszawie. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać na adres e-mail: eurolider@mrr.gov.pl lub pod numerem tel. 0 22 461-35-74
facebook