SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2010 Kolejna edycja programu Euroscola

Parlament Europejski zaprasza młodzież z krajów członkowskich Unii Europejskiej do udziału w kolejnej edycji programu Euroscola. Euroscola umożliwia uczniom odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zapoznanie się z jego pracą. Młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach "komisji parlamentarnych", a następnie obradują podczas "posiedzenia plenarnego". Program skierowany jest do uczniów w wieku 16- 18 lat, tzn. dwóch ostatnich klas liceum. (wyjątkowo, jeden raz w roku dostępny jest termin dla młodzieży młodszej, w wieku 14-16 lat

Podczas spotkania inauguracyjnego każda klasa proszona jest o wygłoszenie jednominutowej prezentacji na swój temat w języku innym niż język ojczysty.

W ramach "posiedzeń komisji" każda klasa podzielona zostaje na pięć grup, w których odbywają się debaty, przy czym każdy uczeń może być członkiem tylko jednej grupy. Uczniowie powinni być przypisani przez nauczyciela do konkretnych grup jeszcze przed wyjazdem na Euroscolę, aby mogli się odpowiednio przygotować do dyskusji.

Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów, dlatego tak ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. Debaty odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim.

Maksymalna wielkość wyjeżdżającej grupy to 25 uczniów + 3 nauczycieli oraz (ewentualnie) jeden dziennikarz lokalny.

Uczestnicy programu we własnym zakresie organizują podróż oraz nocleg. Śniadanie i obiad w dniu Euroscoli są zapewniane na miejscu przez Parlament Europejski.

Wyjeżdżające do Strasburga grupy mogą się ubiegać o dofinansowanie podróży przez Parlament Europejski; jego wysokość zależy od odległości między miejscem wyjazdu a Strasburgiem i wypłacana jest w gotówce w dniu przyjazdu do Strasburga lub przelewem po powrocie grupy. Dofinansowanie nie pokrywa jednak wszystkich kosztów wyjazdu.

Grupy ubiegające się o udział w programie Euroscola proszone są o przygotowanie 2-3 stronicowej prezentacji pokazującej działalność szkoły na rzecz szerzenia wiedzy o Unii Europejskiej. Prezentację należy nadesłać mailem na epwarszawa@europarl.europa.eu lub pocztą na adres: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa z dopiskiem "Euroscola".

Do prezentacji powinna być dołączona pisemna prośba o zakwalifikowanie do udziału w programie Euroscoli.

Ze szkołami zakwalifikowanymi do programu kontaktuje się biuro Euroscoli w Strasburgu, które przekazuje dalsze informacje.

Więcej informacji można uzyskać na www.europarl.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK