SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


MARZEC - CZERWIEC 2010 Dzień Wiosny w Europie 2010

Dzień Wiosny w Europie, który odbywa się pomiędzy 22 marca i 30 czerwca 2010 roku, ma służyć wzbogaceniu wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej działań. Ma również za zadanie zachęcić do dyskusji na temat wizji i przyszłości Europy między uczniami, nauczycielami i osobami działającymi w strukturach unijnych.


Na czym polega Dzień Wiosny w Europie?
Dzień Wiosny w Europie, który odbywa się pomiędzy 22 marca i 30 czerwca 2010 roku, ma służyć wzbogaceniu wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej działań. Ma również za zadanie zachęcić do dyskusji na temat wizji i przyszłości Europy między uczniami, nauczycielami i osobami działającymi w strukturach unijnych.
Nowe rozwiązania wprowadzone przez Traktat Lizboński umożliwiają informowanie młodych obywateli na temat roli i wpływu Instytucji Unijnych na ich codzienne życie. W ramach tego Dzień Wiosny w Europie oferuje narzędzia, które pomagają włączyć tematykę europejską do programów nauczania poprzez zachęcanie młodych ludzi do interaktywnej dyskusji na tematy europejskie. Jednocześnie Dzień Wiosny w Europie daje pracownikom UE okazję do uzyskania informacji zwrotnej od uczniów i nauczycieli.
Jakie są główne zadania w roku 2010?
W tegorocznej edycji Dnia Wiosny w Europie główne zadanie to zaangażowanie środowisk szkolnych w dyskusje, debaty oraz zajęcia związane z obywatelstwem europejskim i prawami podstawowymi. Oba te zagadnienia wiążą się z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Nacisk położony będzie również na istotne kwestie europejskie, takie jak spójność gospodarcza i społeczna, środowisko naturalne oraz różnorodność kulturowa.
Jaka jest oferta Dnia Wiosny dla szkół?
W dniach od 22 marca do 30 czerwca 2010 roku zapraszamy szkoły do organizacji dni europejskich służących wymianie poglądów, debatom i spotkaniom z pracownikami unijnymi działającymi na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Szkoły mogą wybrać dowolną formę spotkania: sesję informacyjną połączoną z dyskusją, spotkanie z osobą działającą w strukturach unijnych, debatę organizowaną w szkole, lub pomiędzy uczniami z różnych regionów bądź krajów z wykorzystaniem Internetu, lub też lekcję z zastosowaniem narzędzi dostępnych na stronie internetowej Dnia Wiosny itp. Wszystkie spotkania powinny dawać uczniom unikalną możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie integracji europejskiej.
Zarejestrowane szkoły uczestniczące w obchodach Dnia Wiosny otrzymają specjalny zestaw z materiałami pomocniczymi. Dodatkowo, szkoły mogą brać udział w konkursach i zabawach, takich jak czat internetowy poświęcony instytucjom unijnym czy wartościom europejskim. Warto dodać, że pomoce naukowe dostępne dla nauczycieli zostały opracowane przez ekspertów z dziedziny kształcenia. Na koniec Dnia Wiosny w Europie szkoły uczestniczące w programie otrzymają certyfikat od władz europejskich.
Kto może odwiedzić szkołę?
Osoby z wszechstronną znajomością zagadnień unijnych, tj. członkowie Parlamentu Europejskiego, członkowie Polskiego Parlamentu, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, eksperci i wykładowcy uniwersyteccy, młodzież, która brała udział w programie Erasmus bądź innych programach wspólnotowych. Wszystkie te osoby zachęca się, by dzieliły się swoimi doświadczeniami ze szkołami i by w ramach Dnia Wiosny w Europie wcielili się w ambasadorów Europy.
Strona internetowa Dnia Wiosny w Europie oferuje system dopasowywania dostępny online, który pomaga wybrać odpowiednią szkołę dla potencjalnego gościa, ułatwiając w ten sposób zaplanowanie odwiedzin w europejskich szkołach. Osoby zainteresowane odwiedzeniem szkoły proszone są o zarejestrowanie się na stronie internetowej.
Jakie szkoły mogą uczestniczyć w programie i jak się zgłosić?
Dzień Wiosny w Europie adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich (ogólnokształcących, zawodowych i technicznych). Różne zajęcia, konkursy i pomoce naukowe podzielono według grup wiekowych, aby ułatwić korzystanie z nich.
Nauczyciele powinni zarejestrować swoje szkoły na stronie internetowej Dnia Wiosny w Europie, gdzie należy podać adres email oraz szczegóły odnośnie planowanego spotkania.
Jeśli szkoła chce zaprosić Członka Parlamentu Europejskiego, prosimy sprawdzić uprzednio grafik sesji Parlamentu Europejskiego dostępny na stronie: www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2010.pdf


Dalsze informacje

Strona internetowa Europejskiej Sieci Szkolnej (EUN), dostępna pod adresem www.eun.org zawiera praktyczne informacje dotyczące projektu, propozycje zajęć, pomoce naukowe, usługi oraz sieci kontaktów, które można wykorzystać do organizacji i urozmaicenia kampanii Dnia Wiosny.

Aby uzyskać dalsze informacje oraz zarejestrować się, prosimy wejść na stronę: www.springday2010.net

Osoba odpowiedzialna za kontakt:
Sofia Aslanidou, Manager ds. wizyt szkolnych
springday@eun.org
EUN Partnership AISBL
Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels
Tel: +32 (0)2 790 75 75
Fax: +32 (0)2 790 75 85

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej odpowiedzialna za wsparcie projektu:
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej
Eva Sobova, (0032) 22 96 58 95ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK