SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


MAJ 2010 Konkurs pt. "Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego"

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny do udziału w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów "Dnia Europy" w dniu 7 maja 2010 r. w lubelskim Ratuszu przy Placu Łokietka 1.

Partnerami przedsięwzięcia są: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego. Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego będzie przebiegała według następującego scenariusza:

9.00 - 9.10.
powitanie uczestników

9.10 - 9.55.
praca poszczególnych frakcji, wybór lidera frakcji i wypracowanie wspólnego, zgodnego z założeniami danej frakcji stanowiska, zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez organizatora.

9.55 - 10.10.
przerwa kawowa

10.10 - 10.20.
rozpoczęcie sesji plenarnej – przedstawienie się członków poszczególnych frakcji.

10.20 - 12.00.
wystąpienia liderów poszczególnych frakcji z wypracowanym stanowiskiem,
dyskusja przedstawicieli poszczególnych frakcji,
głosowanie nad wypracowaniem wspólnego stanowiska dot. poruszanych kwestii:

10.20 - 10.50.
Waluta Euro i kryzys gospodarczy

10.50 - 11.20.
Rozszerzenie UE na nowe kraje członkowskie i zacieśnianie współpracy w ramach UE

11.20 - 11.50.
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

12.00 - 12.30.
Oficjalne zamknięcie sesji i zaproszenie uczestników na poczęstunek

12.30
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagródProsimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu
do dnia 30 kwietnia 2010 roku faxem na numer 0 81 534 61 92
lub mailem na adres:
m.jedrych@eds-fundacja.pl.

Wszelkich informacji udziela Marta Jędrych 0 81 534 61 91, e- mail jw.

O możliwości zakwalifikowania się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!

UCZESTNICY OBRAD - LISTA /PDF/


Obszary tematyczne Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego

Lublin, 7.05.2010 r.

Linki ogólne o Parlamencie Europejskim

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

http://www.europarl.pl/
strona Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce

http://www.europarltv.europa.eu/
Telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego

http://www.ep-president.eu/president/view/pl/
Oficjalna Strona Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka

Linki do informacji na temat frakcji

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci
http://www.epp-ed.eu/home/en/default.asp?lg1=pl

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=PL

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
http://www.alde.eu/

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
http://www.ecrgroup.eu/

Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie
http://www.greens-efa.org/cms/default/rubrik/6/6270.home@en.htm

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/ Nordycka Zielona Lewica
http://www.guengl.eu/showPage.jsp

Linki do tematu Waluta Euro i kryzys gospodarczy:

http://www.ecb.int/euro/html/index.pl.html
http://nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/o_euro/o_euro.html
http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/
http://www.globaldevelopment.org.pl/attachments/124_POLICY_PAPERS_Nr_1_2009(1).pdf
http://ec.europa.eu/news/economy/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=736


Linki do tematu Rozszerzenie UE na nowe kraje członkowskie i zacieśnianie współpracy w ramach UE:

http://europa.eu/pol/enlarg/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_pl.htm


Linki do tematu Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=637
http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=637&langId=pl&furtherPubs=yes


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK