SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


SIERPIEŃ 2010 Konkurs na "gadżet" EFS

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ogłasza ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie gadżetu promującego Europejski Fundusz Społeczny.

Konkurs jest adresowany do podmiotów ekonomii społecznej. Termin nadsyłania prac upływa 30 września br. (decyduje data wpływu !).

Zaprojektowany gadżet powinien w ciekawy i inspirujący sposób promować Europejski Fundusz Społeczny oraz możliwości jakie stwarza wykorzystanie środków z EFS.

Dla autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!

Konkurs potrwa do 30 września br.
Udział w nim jest bezpłatny.
W Konkursie nie mogą brać udziału podmioty, w których kierownictwie zasiadają pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Centrum Projektów Europejskich, Regionalnych Ośrodków EFS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia PO KL.

Prototyp gadżetu wraz z dokumentacją techniczną oraz wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Centrum Projektów Europejskich
Krajowy Ośrodek EFS
Ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – gadżet EFS”

Decyduje data wpływu!

Więcej informacji znajduje się na:
www.roEFS.pl/konkursgadzet lub www.efs.gov.pl
albo
pisz na: konkurs@cpe.gov.pl.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK