SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


WRZESIEŃ 2010 Przetłumacz i wygraj!

Ruszyła właśnie czwarta edycja unijnego konkursu tłumaczeniowego dla młodzieży Juvenes Translatores. Do 20 października zainteresowane szkoły średnie mogą rejestrować się na stronie http://ec.europa.eu/translatores i przygotowywać się do tego wielojęzycznego zadania. Uczniowie ze wszystkich wylosowanych szkół w UE zasiądą do tłumaczeń o tej samej porze, we wtorek, 23 listopada. Najlepsi z nich pojadą do Brukseli.

  • Konkurs ma zachęcić Europejczyków do uczenia się i używania języków obcych, a także uświadomić im, na czym polega sztuka tłumaczenia – wyjaśnia Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.
  • Umiejętności językowe są ogromnym atutem dla współczesnej młodzieży, która częściej niż starsze pokolenie podróżuje i szuka pracy za granicą – dodała. – Znajomość języków otwiera przed nią większe możliwości i poszerza horyzonty.

Kto może wziąć udział?

Zanim uczniowie zasiądą do tłumaczenia, najpierw zainteresowanie muszą wyrazić ich nauczyciele, rejestrując szkołę na stronie internetowej konkursu. Liczba uczestniczących szkół w poszczególnych państwach członkowskich odpowiadać będzie liczbie mandatów do Parlamentu Europejskiego, które przypadną danemu krajowi w 2014 r. (zob. tabela). W Polsce będzie to 51 szkół. Jeżeli w danym kraju zgłosi się więcej szkół, Komisja w drodze losowania wybierze te, które ostatecznie zostaną zaproszone do udziału.

Wylosowane szkoły może reprezentować nie więcej niż 5 uczniów urodzonych w 1993 r. Nie ma ograniczeń co do narodowości uczniów, muszą oni jednak uczęszczać do szkoły znajdującej się w jednym z państw członkowskich UE. Uczniowie dowolnie wybierają spośród 23 języków urzędowych UE ten, z którego i na który pragną tłumaczyć.

Cała Europa tłumaczy

Konkurs odbędzie się równocześnie we wszystkich wylosowanych szkołach, pod kontrolą miejscowych nauczycieli. Uczniowie dostaną dwie godziny na przetłumaczenie tekstu, który zostanie przesłany szkołom przez Komisję Europejską na krótko przed rozpoczęciem konkursu. Dozwolone jest korzystanie ze słowników, ale nie z urządzeń elektronicznych.

Tłumaczenia zostaną następnie ocenione przez tłumaczy Komisji Europejskiej, a wiosną 2011 r. zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się pod patronatem i z udziałem komisarz Androulli Vassiliou. W czasie wizyty zwycięzcy będą się mogli także spotkać z pracującymi w Komisji tłumaczami.


Więcej informacji:

Strona internetowa konkursu: http://ec.europa.eu/translatores
Facebook: JuvenesTranslatores
Twitter: @translatores
DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

Maksymalna liczba szkół z poszczególnych krajów

Belgia 22
Bułgaria 18
Republika Czeska 22
Dania 13
Niemcy 96
Estonia 6
Irlandia 12
Grecja 22
Hiszpania 54
Francja 74
Włochy 73
Cypr 6
Łotwa 9
Litwa 12
Luksemburg 6
Węgry 22
Malta 6
Holandia 26
Austria 19
Polska 51
Portugalia 22
Rumunia 33
Słowenia 8
Słowacja 13
Finlandia 13
Szwecja 20
Zjednoczone Królestwo 73

Ogółem 751

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK