SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


WRZESIEŃ 2010 Parlament Europejski - Granty na produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatyw internetowych w 2011 roku

Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji ogłosiła warunki ubiegania się o dotacje (granty) na produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatyw internetowych w 2011 roku. Termin składania wniosków upływa 18 października 2010 roku.

Premiowane będą projekty ukierunkowane na rzetelne i obiektywne informowanie o roli i działalności Parlamentu Europejskiego oraz na pobudzenie zainteresowania i zaangażowania obywateli w procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Parlament Europejski zachęca do zgłaszania inicjatyw nawiązujących do tematu uzdrawiania gospodarki oraz uruchamiania nowych źródeł jej wzrostu.

Dotacje będą przyznawane na projekty telewizyjne i radiowe oraz inicjatywy internetowe. We wnioskach o granty należy jasno wykazać, że proponowane projekty są bezstronne politycznie. Parlament Europejski przeznaczył na dotacje dla zaakceptowanych projektów łącznie 5 milionów euro/

Granty 2011 :
http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2011.htm

Szczegółowe informacje na temat grantów można znaleźć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego :
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=PL&id=64



ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK