SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


03.02.2019 Więcej niż pieniądze: budżet długoterminowy to narzędzie budujące przyszłość UE

Posłowie podkreślili, że Parlament wyrazi zgodę tylko na budżet odpowiadający ambicjom Unii Europejskiej, podczas debaty na temat finansowania UE w latach 2021-2027.

Mówiąc o budżecie, posłowie mówili o przyszłości UE, podczas kluczowej debaty plenarnej z Nikoliną Brnjac, chorwacką sekretarz stanu ds. zagranicznych i europejskich, reprezentującą Radę, oraz przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen.

Debata w środę poprzedziła specjalny szczyt UE rozpoczynający się 20 lutego, na którym państwa członkowskie będą starały się uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF).

Większość posłów do PE podkreślała, że wystarczające finansowanie ma kluczowe znaczenie dla realizacji wspólnych ambicji, takich jak walka ze zmianami klimatu, transformacja cyfrowa i ekologiczna, radzenie sobie ze społecznymi konsekwencjami tych ostatnich oraz dalsze wspieranie regionów i miast, rolników, młodych ludzi, naukowców i przedsiębiorców. Na przykład wdrożenie Zielonego Ładu przy zmniejszonym budżecie oznaczałoby obcięcie innych skutecznych programów UE, podkreślali posłowie. Niektórzy mówili, że niektóre obszary polityki UE wymagają dokładniejszej oceny i że potrzebna jest większa dyscyplina w zakresie wydatków.

Ponadto, wprowadzenie nowych źródeł dochodów ("zasobów własnych") dla UE i powiązanie budżetu UE z poszanowaniem praworządności są kluczowe dla posłów do PE.


Plenary debate with Council and Commission statements on the preparation of the Extraordinary European Council Meeting of 20 February 2020 on the Multiannual Financial Framework.

Kliknij na nazwiska, aby zobaczyć poszczególne oświadczenia liderów grup, Komisji i prezydencji Rady.

David Sassoli, Przewodniczący PE

Nikolina Brnjac, w imieniu Prezydencji chorwackiej

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Renew, RO)

Marco Zanni (ID, IT)

Philippe Lamberts (Green/EFA, BE)

Raffaele Fitto (ECR, IT)

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL)

Johannes Hahn, Komisarz ds. Budżetu i Administracji

Nikolina Brnjac, w imieniu Prezydencji chorwackiej

Całość debaty
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK