SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


05.03.2020 ,,Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej”

Na początku marca br., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, odbyła się konferencja poświęcona priorytetom nowej Komisji Europejskiej, a także wyzwaniom, stojącym przed Unią Europejską.Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Team Europe, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin.

Seminarium zainaugurował ks. Dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL.

Następnie miała miejsce debata ekspertów Team Europe, gdzie dr hab. Beata Piskorka (KUL) opowiadała o priorytetach nowej Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 w perspektywie współczesnych wyzwań, zaś dr Aleksandra Szczerba-Zawada z Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, opowiedziała o aksjologicznych aspektach priorytetów Komisji Europejskiej”.

Kolejny gość, mianowicie dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB w Poznaniu omówił problematykę Trójmorza jako alternatywnego wobec UE tworu geopolitycznego, a dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ opowiedział o roli Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.

O polityce UE w obszarze migracji, azylu i kontroli granic opowiedziała z kolei dr Marta Pachocka z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, natomiast dr Grzegorz Gil z UMCS-u w Lublinie przybliżył sytuację Unii Europejskiej po Brexicie.

Konferencja zakończyła pytaniami do prelegentów od licznie zgromadzonej publiczności.
facebook