SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


15.04.2020 Posłowie chcą większego wsparcia dla studentów Erasmusa+ w czasie epidemii
  • Elastyczne stosowanie reguł i zapewnienie pokrycia dodatkowych kosztów.
  • Studenci nie mogą stracić roku akademickiego.
  • Wolontariusze mogą wspomóc państwa członkowskie w walce z epidemią.

165 000 studentów programu Erasmus+ i 5000 unijnych wolontariuszy musi otrzymać zapewnienie zwrotu kosztów i potwierdzenie swojego statusu – wzywają członkowie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w liście do  komisarz Mariyi Gabriel. Zdaniem posłów, studenci Erasmusa i wolontariusze Korpusu Solidarności nie otrzymali dotąd od Komisji Europejskiej i odpowiednich agencji narodowych jasnego potwierdzenia swojego statusu i zapewnienia o zwrocie kosztów.

Posłowie oczekują też zapewnienia studentów, że nie stracą oni roku nauki i będą mogli spełnić wszystkie wymagania niezbędne do zaliczenia poprzez zdalne nauczanie.

Utrzymać status wolontariuszy UE i włączyć ich w działania w krajach członkowskich

W liście do Komisji Europejskiej posłowie wzywają też do zapewnienia wolontariuszy Korpusu Solidarności, że będą mogli utrzymać swój status na pierwotnie planowany okres wolontariatu, nawet jeśli projekty w których uczestniczą zostały zawieszone.

Posłowie zalecają także, by uczestników zawieszonych projektów wykorzystywać w innych działaniach, na przykład związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zdaniem posłów, potrzebny jest “jasny sposób postępowania, jasna informacja i ich spójne stosowanie we wszystkich państwach członkowskich”. Autorzy listu piszą, że osoby i organizacje uczestniczące we wspomnianych programach są “głęboko zaniepokojone” i muszą wiedzieć „że Komisja Europejska jest po ich stronie”.

Rocznik 2020 nas potrzebuje”

“Wzywamy Komisję Europejską do bezpośredniego wsparcia ludzi uczestniczących w programach edukacyjnych, kulturalnych i młodzieżowych. To oznacza współpracę z agencjami narodowymi, uniwersytetami, szkołami technicznymi, organizacjami młodzieżowymi i organizacjami zajmującymi się wolontariatem dla zapewnienia, że uczestnicy programów są bezpieczni i mogą liczyć na pomoc.” – powiedziała przewodnicząca Komisji Kultury i edukacji PE, posłanka Sabine Verheyen (EPL).

Kontekst

W programie wymiany studenckiej Erasmus+ uczestniczy w tej chwili 165 000 studentów. 5 000 wolontariuszy działa w ramach Korpusu Solidarności.

Komisja Europejska poinformowała, że narodowe agencje realizujące te projekty mogą powołać się na klauzulę siły wyższej, by wypłacić granty nawet w razie skrócenia programów, przesunięcia zaplanowanych działań i pokrycia nadzwyczajnych kosztów.

Więcej informacji

Wpływ Koronowirusa: Strona KE dla uczestników programu Erasmus+ i Europejskiego korpusu solidarności
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en

COVID-19 - Praktyczne zalecenia dla programów Erasmus+ i Europejskiego korpusu solidarności
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-essential-practical-advice-erasmus-and-european-solidarity-corps_en

COVID-19 wpływ na kulturę: nowe fundusze muszą dotrzeć do sektora kreatywnego jak najszybciej
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200326IPR75912/covid-19-impact-on-culture-new-funds-must-reach-creative-sectors-immediatelyARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK