SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


powiekszenie
25.11.2020 Parlament Europejski chce przyznać unijnym konsumentom prawo do reperowania

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.

  • Zachęcanie do podejmowania zrównoważonych wyborów konsumenckich i promowanie kultury ponownego użycia
  • Większe możliwości naprawy i wydłużenie żywotności produktów
  • Wezwanie do opracowania uniwersalnej ładowarki, by zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych
  • Potrzebne systematyczne zmiany: od produkcji i zamówień publicznych do reklamy i gospodarki odpadami

Parlament chce sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi poprzez zachęcanie do ponownego użycia i napraw oraz zwalczanie praktyk, które skracają żywotność produktów.

Parlament przyjął rezolucję w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów 395 głosami za, przy 94 głosach przeciw i 207 wstrzymujących się.

Posłowie wzywają Komisję do przyznania konsumentom prawa do reperowania popsutych produktów. Naprawa ma być atrakcyjniejsza, bardziej systematyczna i opłacalna dzięki wydłużeniu gwarancji, zapewnianiu gwarancji na części zamienne i zwiększeniu dostępności informacji o naprawach i konserwacji.

Nalegają również na większe wsparcie rynków towarów używanych, wzywają do podjęcia działań mających na celu zwalczanie praktyk, skracających okres użytkowania produktu, oraz popierają zrównoważoną produkcję. Posłowie ponownie domagają się wdrożenia systemu uniwersalnych ładowarek w celu ograniczenia ilości odpadów elektronicznych. Zachęcają do znakowania produktów zgodnie z ich trwałością (np. licznik zużycia i jasna informacja o szacunkowej żywotności produktu).

Usuwanie przeszkód, które uniemożliwiają naprawę, odsprzedaż i ponowne użycie

Posłowie chcą zachęcać przedsiębiorstwa i konsumentów do podejmowania zrównoważonych wyborów. Dlatego domagają się, by zamówienia publiczne uwzględniały kryteria zrównoważonego rozwoju. Upominają się też o odpowiedzialny marketing i reklamę. Na przykład w reklamach kładących nacisk na cechy przyjazne dla środowiska należy stosować wspólne kryteria na poparcie takiego twierdzenia – podobnie jak w przypadku uzyskiwania certyfikacji oznakowania ekologicznego. W rezolucji wzywa się również do zwiększenia roli unijnego programu oznakowania ekologicznego, tak aby był on w większym stopniu wykorzystywany przez przemysł i aby podnieść świadomość konsumentów.

Ponadto w przyjętym tekście proponuje się nowe zasady gospodarowania odpadami oraz usuwanie przeszkód prawnych, które uniemożliwiają naprawę, odsprzedaż i ponowne użycie. Będzie to również korzystne dla rynku surowców wtórnych.

Kontekst

Z badania Eurobarometr wynika, że 77% obywateli UE wolałoby naprawiać swoje urządzenia zamiast kupować nowe. 79% badanych uważa, że producenci powinni być prawnie zobowiązani do ułatwiania naprawy urządzeń cyfrowych lub wymiany ich poszczególnych części.

Więcej informacji

Przyjęte teksty (25.11.2020 r.)

Ścieżka proceduralna (2020/2021(INI))

Sprawozdawca David Cormand (Greens/EFA, FR)

Komunikat prasowy z głosowania w komisji: „Konsumenci w UE powinni mieć prawo do naprawy” (26.10.2020 r.)

Publikacja Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, Zrównoważona konsumpcja – pomaganie konsumentom w dokonywaniu ekologicznych wyborów

Posłowie popierają koncepcję ponownego użycia produktów i napraw i chcą uświadamiać konsumentom ich wpływ na środowisko ©AdobeStock/Paolese

 

 facebook