SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19.01.2021 Szczepienia przeciw COVID-19 - Konieczna jest wspólna i solidarna odpowiedź UE

Posłowie wyrazili szerokie poparcie dla wspólnego podejścia UE do walki z pandemią i wezwali do pełnej przejrzystości umów i dystrybucji szczepionek na COVID-19.

Podczas wtorkowej debaty plenarnej posłowie wymienili poglądy z Aną Paula Zacarias, portugalską sekretarz stanu ds. europejskich, oraz Stellą Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Zdecydowana większość posłów wyraziła swoje poparcie dla wspólnego podejścia UE, które zapewniło szybkie opracowanie szczepionek i bezpieczny dostęp do nich dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Jednocześnie ubolewali nad "nacjonalizmem zdrowotnym", w tym nad rzekomymi równoległymi umowami podpisywanymi przez państwa członkowskie lub próbami prześcignięcia się nawzajem. Aby podtrzymać europejski sukces, UE musi reagować z jednością i solidarnością, a wszystkie szczeble władzy powinny współpracować ze sobą, uważają posłowie.

Posłowie zaapelowali o pełną przejrzystość warunków umów między UE a firmami farmaceutycznymi, których przedmiotem są pieniądze publiczne. Ostatnie wysiłki Komisji, mające na celu umożliwienie posłom zapoznania się z jedną niepełną umową, zostały uznane za niewystarczające. Posłowie powtórzyli, że tylko pełna przejrzystość może pomóc w zwalczaniu dezinformacji i budowaniu zaufania do kampanii szczepień w całej Europie.

Mówcy dostrzegli również globalny wymiar pandemii COVID-19, która wymaga globalnych rozwiązań. UE ma obowiązek wykorzystać swoją silną pozycję, aby wesprzeć swoich najbardziej narażonych sąsiadów i partnerów. Pandemię można przezwyciężyć tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie będą mieli równy dostęp do szczepionek, nie tylko w bogatych krajach - dodali posłowie.

W debacie poruszono również inne kwestie, takie jak potrzeba porównywalnych danych krajowych i wzajemnego uznawania szczepień, potrzeba uniknięcia opóźnień i zwiększenia szybkości szczepień, a także niekonstruktywny charakter obwiniania UE lub przemysłu farmaceutycznego za wszelkie niepowodzenia.

Nagranie wideo z debaty znajduje się tutaj. Kliknij na poniższe nazwiska w celu wysłuchania indywidualnych wypowiedzi.

Ana Paula Zacarias, Prezydencja portugalska
Stella Kyriakides, Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności
Esther de Lange, EPP, NL
Iratxe García Pérez, S&D, ES
Dacian Cioloş, Renew Europe, RO
Joëlle Mélin, ID, FR
Philippe Lamberts, Greens/EFA, BE
Joanna Kopcińska, ECR, PL
Marc Botenga, The Left, BE

Kontekst

Komisja Europejska ma dziś opublikować dodatkowy komunikat w sprawie unijnej strategii COVID-19. Przywódcy UE będą debatować nad stanem pandemii podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 21 stycznia.
Informacje dodatkowe

22 września 2020 roku, Parlament zorganizował wysłuchanie publiczne na temat "Jak zapewnić obywatelom UE dostęp do szczepionek na COVID-19: badania kliniczne, produkcja i dystrybucja - wyzwania". Podczas sesji plenarnej w grudniu 2020 roku, Parlament poparł szybkie dopuszczenie do obrotu bezpiecznych szczepionek, a 12 stycznia 2021 roku, posłowie obwiniali brak przejrzystości za podsycanie niepewności i dezinformację dotyczącą szczepień COVID-19 w Europie

Więcej informacji

Ścieżka proceduralna

Komunikat prasowy: “COVID-19: Komisja Europejska przedtawia unijną strategię szczepień” (17.06.2020)

Europejska Agencja Leków: Szczepionki na COVID-19: opracowanie, ocena, zatwierdzenie i monitorowanie

Nieodpłatne materiały audiowizualne: Unijna strategia szczepień

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Szerokie poparcie wśród posłów dla wspólnego podejścia do walki z COVID-19 ©AFP_Pascal POCHARD-CASABIANCA
facebook