SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?08.04.2021 Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: start platformy dla obywateli 19 kwietnia

  • Zaproszenie dla obywateli UE: "Przyszłość jest w Twoich rękach"
  • Trwają prace nad uruchomieniem platformy cyfrowej konferencji, zaplanowanym na 19 kwietnia
  • Przygotowania do inauguracji 9 maja (Dzień Europy)

Podczas posiedzenia w środę Rada Wykonawcza Konferencji w sprawie Przyszłości Europy pracowała nad przygotowaniem jej rozpoczęcia.

Rada Wykonawcza zatwierdziła wielojęzyczną platformę cyfrową, która umożliwi obywatelom z całej UE aktywne uczestnictwo w konferencji. Uzgodniła również swoje metody pracy i poczyniła zaawansowane przygotowania do inauguracji konferencji w Dniu Europy (9 maja).

Otwarta i integrująca debata na temat demokracji uczestniczącej

Od 19 kwietnia, dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej, obywatele z całej Europy będą mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów na każdy temat, który uznają za istotny dla przyszłości UE. Umożliwi to obywatelom - po raz pierwszy na szczeblu UE - przedstawianie swoich pomysłów, komentowanie pomysłów innych osób, tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich. Platforma będzie centralnym punktem konferencji, miejscem, w którym gromadzone i udostępniane będą wszystkie materiały związane z konferencją, w tym wydarzenia zdecentralizowane, Panele Obywatelskie oraz Sesje Plenarne konferencji.

Specjalny mechanizm przekazywania informacji zwrotnych będzie gromadził i analizował najważniejsze poruszone kwestie, tak aby można je było uwzględnić również podczas Paneli Obywatelskich i Sesji Plenarnych konferencji. Platforma zapewni również informacje na temat struktury i prac konferencji, a także zasoby dla organizatorów wydarzeń, w tym katalog najważniejszych imprez, za pomocą którego będą oni mogli promować swoje inicjatywy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Obywatele będą mogli łatwo wyszukać wydarzenia, w których chcą uczestniczyć dzięki mapie wydarzeń.

Po zakończeniu obrad współprzewodniczący Rady Wykonawczej oświadczyli:

Guy Verhofstadt (RE, BE) z Parlamentu Europejskiego powiedział: "Musimy uczynić tę dyskusję tak żywą, jak to tylko możliwe, a w czasach COVID oznacza to, że powinniśmy jak najwięcej eksperymentować z platformami cyfrowymi. Dzięki tej platformie oferujemy narzędzia, które dadzą wszystkim obywatelom szansę na aktywne zaangażowanie się w debatę, a my zadbamy o to, by ich pomysły zostały uwzględnione w analizie i wnioskach z konferencji. To jest ich przyszłość, zatem to jest ich Konferencja."

Portugalska sekretarz stanu ds. UE w imieniu prezydencji w Radzie UE Ana Paula Zacarias stwierdziła, że "Platforma cyfrowa wprowadzi Europejczyków do przestrzeni publicznej. Dzięki niej będą mogli wyrazić swoje obawy, podzielić się marzeniami i oczekiwaniami oraz nawiązać kontakt ze swoimi przedstawicielami. Unia potrzebuje siły swoich obywateli, aby stać się silniejsza. Jest to decydujący moment, który pozwoli nam szczerze i bez tematów tabu dyskutować o różnych poglądach."

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. demokracji i demografii, Dubravka Šuica, stwierdziła: "Uruchomienie platformy cyfrowej za dziesięć dni zapewni naszym obywatelom wyjątkową przestrzeń, w której będą mogli angażować się w rozmowy i debaty w całej Europie. Pozwoli ona ludziom dzielić się swoimi pomysłami, obawami, nadziejami i marzeniami - i to we wszystkich językach urzędowych UE. Tempo jest coraz większe i z niecierpliwością czekam na wyniki."

Oficjalny hasztag Konferencji #PrzyszloscJestTwoja jest zaproszeniem dla obywateli UE do wzięcia udziału w określeniu przyszłości Europy: „Przyszłość jest w Twoich rękach”.

Inauguracja w Dniu Europy

Ponadto Rada Wykonawcza poczyniła znaczne postępy w przygotowaniach do inauguracji Konferencji w Dniu Europy (9 maja), o ile pozwolą na to warunki zdrowotne. Przyjęła również decyzję o własnych metodach pracy i przeprowadziła pierwszą dyskusję na temat projektu regulaminu dotyczącego składu i pracy Sesji Plenarnych konferencji.

Kolejne etapy

Rada Wykonawcza spotka się ponownie 21 kwietnia, aby zakończyć dyskusję nad regulaminem oraz zająć się innymi działaniami koniecznymi przy organizacji Konferencji.

facebook