SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?20.05.2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: inauguracyjna sesja plenarna, wydarzenie z udziałem obywateli w czerwcu

Zarząd Konferencji zatwierdził dziś kalendarz posiedzeń plenarnych i europejskich paneli obywatelskich, pierwsze wydarzenia odbędą się w przyszłym miesiącu.

Inauguracyjna sesja plenarna konferencji odbędzie się 19 czerwca 2021 r. w Strasburgu z możliwością udziału zdalnego i na żywo, w pełnej zgodności z obowiązującymi zasadami sanitarnymi. Będzie można na niej zobaczyć prezentacje na temat europejskich paneli obywatelskich i wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Wcześniej, 17 czerwca, również w ramach konferencji, w Lizbonie (Portugalia) odbędzie się transmitowane na żywo w internecie wydarzenie z udziałem obywateli europejskich. Weźmie w nim udział 27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich lub uczestników wydarzeń krajowych (po jednym z każdego państwa członkowskiego), a także przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży oraz obywatele wybrani już do paneli obywatelskich na szczeblu europejskim. Wydarzenie to, również organizowane w formacie hybrydowym, umożliwi uczestnikom przedyskutowanie z trzema współprzewodniczącymi ich oczekiwań wobec konferencji. Wezmą oni również udział w inauguracyjnej sesji plenarnej w Strasburgu.


Zarząd zapoznał się dziś także z ostatecznymi praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi czterech planowanych europejskich paneli obywatelskich i ich tematami:

  • wartości, prawa, praworządność, demokracja, bezpieczeństwo
  • zmiana klimatu, środowisko/zdrowie
  • silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, miejsca pracy/edukacja, młodzież, kultura,
  • sport/transformacja cyfrowa oraz
  • pozycja UE na świecie/migracja.

Przygotowano także wytyczne dla państw członkowskich i innych osób pragnących organizować panele obywatelskie i inne wydarzenia na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w ramach konferencji.

Współprzewodniczący zarządu Konferencji z ramienia Parlamentu, Guy Verhofstadt, stwierdził: Jest to niezwykle ważny procesOd jego bezbłędnego przeprowadzenia zależy w dużej mierze powodzenie konferencji.

Pracujemy nad wzmocnieniem platformy i organizacją paneli, aby podczas sesji plenarnej można było wykorzystać ich wyniki. Widzę duże zainteresowanie tą konferencją również ze strony parlamentów narodowych, partnerów społeczeństwa obywatelskiego i obywateli. Naszym zadaniem jest teraz wykorzystanie tego entuzjazmu i energii na użytek samej konferencji.

Portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich i współprzewodnicząca prezydencji Rady UE Ana Paula Zacarias powiedziała: Mamy ogromną przyjemność być organizatorami pierwszego wydarzenia obywatelskiego w przyszłym miesiącu w Lizbonie, przed pierwszą sesją plenarną konferencjiObywatele zawsze będą w centrum tego ważnego europejskiego działania i chcemy dać im możliwość prawdziwego zaangażowania się i uczestnictwa. Nasza wspólna przyszłość leży w ich rękach.

Wiceprzewodnicząca Komisji do spraw demokracji i demografii i współprzewodnicząca Dubravka Šuica powiedziała: Sercem konferencji w sprawie przyszłości Europy są jej obywatele. To oni są ostateczną siłą napędowa tego wyjątkowego procesu. Ich wkład, pomysły, nadzieje i marzenia będą miały zasadnicze znaczenie dla kształtowania wizji naszej unii. Konferencja daje im bardzo potrzebną przestrzeń do równej dyskusji ze sobą i z wybranymi przedstawicielami.

Kontekst

W sesji plenarnej konferencji uczestniczy 108 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady (po 2 z każdego państwa członkowskiego) i 3 przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz 108 przedstawicieli wszystkich parlamentów narodowych na równych prawach, a także obywatele. 108 obywateli, wraz z przewodniczącym Europejskiego Forum Młodzieży, weźmie udział w omawianiu pomysłów pochodzących z paneli obywatelskich i wielojęzycznej platformy cyfrowej.

W czterech europejskich panelach obywatelskich weźmie udział 200 obywateli – co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna z każdego państwa członkowskiego. Obywatele zostaną wybrani losowo, aby odpowiednio odzwierciedlali różnorodność Unii pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i wykształcenia. Jedną trzecią każdego panelu stanowić będą osoby młode w wieku od 16 do 25 lat.

We właściwym czasie zgromadzenie plenarne przedłoży swoje propozycje zarządowi, który we współpracy ze zgromadzeniem plenarnym i w przejrzysty sposób sporządzi sprawozdanie, które zostanie opublikowane na wielojęzycznej platformie cyfrowej. Informacje dotyczące wszystkich wydarzeń związanych z konferencją będą gromadzone, analizowane i publikowane wyłącznie na tej platformie.

facebook