SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?08.07.2021 Prawa człowieka: Posłowie chcą, by korupcja była karana sankcjami UE
  • Korupcja nadal nie jest uznawana za przestępstwo, które może prowadzić do zastosowania ukierunkowanych sankcji
  • Posłowie powinni mieć możliwość proponowania sankcji w przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka
  • Należy wprowadzić głosowanie większością kwalifikowaną przy przyjmowaniu sankcji
  • Wezwanie do szybkiej i skoordynowanej reakcji UE na sankcje odwetowe ze strony krajów trzecich

Parlament przyjął rezolucję, w której przyjmuje globalny system sankcji UE za łamanie praw człowieka, wzywając jednocześnie do uznania korupcji za przestępstwo podlegające karze.

W rezolucji stwierdza się, że korupcja ma negatywny wpływ na stan praw człowieka i często podważa funkcjonowanie i prawomocność instytucji oraz praworządność. Jednak w przeciwieństwie do podobnych systemów na całym świecie, takich jak amerykański globalny Akt Magnickiego, obecny globalny system sankcji UE w zakresie praw człowieka (GHRSR), przyjęty w grudniu 2020 roku, nie obejmuje naruszeń praw człowieka związanych z korupcją jako przestępstwa podlegającego karze w postaci sankcji. Parlament chce to zmienić i wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego, który rozszerzy zakres GHRSR, tak aby objął te przestępstwa.

Posłowie powinni mieć również możliwość proponowania przypadków poważnego łamania praw człowieka, które powinny podlegać sankcjom, aby zwiększyć legitymację systemu sankcji. Ponadto posłowie nalegają na proces ułatwiający udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

W tekście wezwano również do wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w przypadku przyjmowania sankcji w ramach zakresu zastosowania GHRSR, ponieważ pozwoliłoby to na skuteczniejsze wdrożenie systemu.

Sankcje odwetowe mają na celu powstrzymanie UE przed obroną praw człowieka

Ponadto posłowie potępiają wszelkie sankcje odwetowe nałożone na UE, jej instytucje i posłów do Parlamentu, organy lub obywateli, wyłącznie za stanie na straży praw człowieka, demokracji i praworządności poprzez GHRSR.

Reakcja UE na takie środki odwetowe ze strony państw trzecich musi być szybka i skoordynowana, podkreślają, dodając, że umowy dwustronne z tymi państwami nie mogą podważać ram sankcji UE oraz jej wiarygodności w polityce zagranicznej.

Tekst przyjęto 584 głosami do 73, przy 33 wstrzymujących się od głosu.

Więcej informacji na temat sankcji UE
facebook