SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


14.02.2023 O Europie Środkowo-Wschodniej bez uprzedzeń

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wypracowanymi w ramach międzynarodowego grantu dydaktycznego “Rediscovering „NewEurope” – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics”.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi oraz materiałów dydaktycznych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej. Zostały one wypracowane w taki sposób, aby pokazać elementy wspólne dla państw regionu, jak również ich podobieństwo do problemów, które występują w tzw. Starej Europie.

Szczegółowe tematy projektu to:

(1) integracja europejska I praworządność;
(2) polityka i religia;
(3) mniejszości i większości oraz
(4) tożsamości narodowe i nacjonalizm.

Wśród narzędzi znajdują się m.in. zestawy dydaktyczne zawierające informacje poświęcone poszczególnym krajom, a także instrukcję korzystania z nich.

Zachęcamy także do skorzystania z zasobów interaktywnej biblioteki, zawierającej dalsze materiały.

GŁÓWNE NARZĘDZIE

Główne narzędzie, tj. zestawy dydaktyczne, składają się z trzech zasadniczych części. Pierwszą z nich są ramy prawne – przede wszystkim konstytucyjne – dotyczące opisywanego obszaru. Celem wyodrębnienia tej części ma być zapewnienie czytelnikowi podstawowych informacji o uwarunkowaniach prawnych w danym państwie. Następnie uwaga poświęcona została konkretnym kazusom związanym z opracowywaną tematyką. Mają one za zadanie pokazanie kilku punktów widzenia: krajowego, zachodnioeuropejskiego oraz lokalnego. Wreszcie, w zestawach zamieszczono także bibliografię, mającą przybliżać problematykę z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej, jak również teoretycznej.

MATERIAŁY

Materiały zostały przygotowane z myślą o szerokim spektrum odbiorców, nie tylko studentów czy kadry akademickiej, ale także młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. W celu realizacji tego zamierzenia, materiały zostały podzielone na trzy kategorie, oznaczone odpowiednimi kolorami. Zarówno podział merytoryczny, jak i pod względem trudności pozwala na dopasowanie do konkretnych potrzeb. W związku z tym, materiały wypracowane w projekcie mogą być używane do organizacji całego kursu dydaktycznego, jak i pojedynczych zajęć. Mogą także posłużyć do organizacji szkół letnich.

Materiały oraz więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu.
Można się tam także zapoznać z jego szczegółowymi celami, jak i z informacją o partnerach. Link do strony:
reneweurope.wnpism.uw.edu.pl/pl/welcome-to-reneweurope-project-polski/


reneweurope.wnpism.uw.edu.pl


Projekt realizowany jest ze środków Programu Erasmus+.
Jego uczestnikami są Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytet w Braszowie (Rumunia), Uniwersytet w Belgradzie (Serbia) oraz Fundację Pax Rhodopica (Bułgaria).

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK