SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


3.06.2023r UE przedłuża korzyści handlowe dla Ukrainy

Zawieszenie ceł przywozowych, kontyngentów i środków ochrony handlu w odniesieniu do ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej – znane jako autonomiczne środki handlowe (ATM) – obowiązuje przez kolejny rok. Ten silny dowód na niezachwiane poparcie UE dla Ukrainy pomoże złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów w związku z niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją wojskową Rosji.

Do 15 września 2023 r. UE stopniowo wycofuje wyjątkowe i tymczasowe środki zapobiegawcze przyjęte 2 maja 2023 r. w odniesieniu do importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy w ramach wyjątkowego środka ochronnego przewidzianego w rozporządzeniu w sprawie autonomicznych środków handlowych. Zakres tych środków zostaje dodatkowo ograniczony z 17 do 6 pozycji taryfowych w odniesieniu do czterech objętych nimi produktów. Te tymczasowe i ukierunkowane środki zostały przyjęte ze względu na wąskie gardła logistyczne dotyczące tych produktów w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i na Słowacji oraz pod warunkiem, że państwa członkowskie nie utrzymają żadnych środków ograniczających. Stopniowe wycofywanie umożliwi znaczne usprawnienie korytarzy solidarnościowych oraz sprostanie wyzwaniom związanym z wywiezieniem ukraińskiego zboża z kraju na te żniwa.

Środki te są nadal konieczne przez ograniczony czas, biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności związane z poważnymi wąskimi gardłami logistycznymi i ograniczoną zdolnością przechowywania zbóż przed sezonem żniw w pięciu państwach członkowskich. Jak uzgodniono, utworzono wspólną platformę koordynacji w celu koordynowania wysiłków Komisji, Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji oraz Ukrainy na rzecz poprawy przepływu handlu między Unią a Ukrainą, w tym tranzytu produktów rolnych wzdłuż korytarzy. Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis kieruje tym procesem na szczeblu politycznym. Pierwsze spotkanie inauguracyjne tej platformy koordynacyjnej, na szczeblu technicznym, odbyło się 2 czerwca.

Usprawnienie korytarzy solidarnościowych będzie monitorowane za pośrednictwem tej platformy ułatwień wywozowych.

W przypadku gdy tranzyt ukraińskich towarów jest utrudniony z powodu nadmiernie uciążliwych wymagań w jednym lub kilku z pięciu państw członkowskich, Komisja ponownie oceni, czy merytoryczne warunki nałożenia tych środków zapobiegawczych pozostają w mocy.

Te wyjątkowe i tymczasowe środki są w pełni zgodne z silnym zobowiązaniem UE do wspierania Ukrainy i zachowania jej zdolności do wywozu zbóż, co ma kluczowe znaczenie dla wyżywienia świata i utrzymania cen żywności na niskim poziomie, w obliczu wyzwań, jakie stwarza niczym niesprowokowana rosyjska agresja na Ukrainę i jej ludność cywilną.

Cytat:
Od rozpoczęcia rok temu przez Rosję pełnoskalowej wojny, utrzymanie ukraińskiej gospodarki ma dla Unii priorytetowe znaczenie. Przedłużenie liberalizacji handlu o kolejny rok świadczy o naszym niezachwianym wsparciu dla Ukrainy w utrzymaniu jej pozycji handlowej z resztą świata, przy jednoczesnym dalszym pogłębianiu stosunków handlowych z UE. Stopniowo wycofujemy również tymczasowe środki zapobiegawcze dotyczące przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy. Ustanowiliśmy również platformę koordynacji w celu znacznego usprawnienia korytarzy solidarnościowych UE, aby uniknąć wąskich gardeł związanych z handlem. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w przypadku, gdy krajowe zakazy handlu przeszkodzą ukraińskim towarom rolnym w dotarciu do krajów, w których są one potrzebne.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu – 05/06/2023

Pełna treść komunikatu (w języku angielskim) dostępna jest tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_3059

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK