SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


25.04.2023 Warsztaty pt. "Staże i kariera w instytucjach UE”

Praca w instytucjach Unii Europejskiej to nie zwykła praca, lecz służba w interesie niemal pięciuset milionów osób zamieszkujących państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otwiera ona liczne możliwości rozwoju zawodowego oraz poznania ciekawych ludzi, a także odmiennych kultur. Ponadto Polska jest mocno niedoreprezentowana w instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych. W związku z tym wspólnie z naszymi Partnerami zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty pt. "Staże i kariera w instytucjach UE”.

Wspomniane warsztaty odbyły się w dniach 21 kwietnia 2023 roku na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w dniu 24 kwietnia 2023 roku w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Zorganizowaliśmy je wspólnie z z Instytutem Sobieskiego, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Team Europe oraz Network PL.

Podczas zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

  1. Europejska Administracja Publiczna – jak wygląda Polska na tle innych państw członkowskich w zakresie zatrudnienia w instytucjach unijnych?
  2. Rola Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) w pozyskiwaniu personelu dla instytucji UE, rodzaje i możliwości zatrudnienia, szczeble kariery
  3. Test na europejskiego urzędnika.

Ponadto uczestnicy szkoleń mogli zapoznać się z testami, które należy rozwiązać w przypadku starania się o pracę w Instytucjach Unii Europejskiej. Duża frekwencja na obu warsztatach pokazała, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne i cieszą się one dużym zainteresowaniem uczestników. Poza tym im więcej urzędników na wyższych stanowiskach unijnych, tym większe szanse na korzystne rozwiązania określonych kwestii dla Polski.


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK