SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


01.01.2024 nowe przepisy służące zwalczaniu oszustw związanych z płatnościami transgranicznymi w UE

Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe przepisy służące zwalczaniu oszustw związanych z płatnościami transgranicznymi w UE

1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przejrzystości, które pomogą państwom członkowskim UE zwalczać oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT).

Dzięki tym nowym przepisom organy podatkowe państw członkowskich UE uzyskają informacje na temat płatności, umożliwiające im łatwiej wykrywać oszustwa związane z VAT. Dotyczy to zwłaszcza handlu elektronicznego, który jest szczególnie podatny na ryzyko oszustw i nieprzestrzegania przepisów w zakresie VAT. Stan ten powoduje straty w dochodach podatkowych, z których finansowane są podstawowe usługi publiczne.

Na przykład niektórzy sprzedawcy internetowi, którzy nie są fizycznie obecni w państwie członkowskim UE, sprzedają towary i usługi konsumentom w UE, nie rejestrując się nigdzie w UE do celów VAT lub deklarując mniej niż rzeczywista wartość ich sprzedaży przez internet. Państwa członkowskie potrzebują zatem sprawniejszych narzędzi, aby wykrywać takie bezprawne działanie i kłaść mu kres.

Szczegóły

Nowy system wykorzystuje kluczową rolę, jaką odgrywają podmioty będące dostawcami usług płatniczych, takie jak banki, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze i usługi żyro-poczta, które łącznie pośredniczą w ponad 90 proc. zakupów online w UE.

Od 1 stycznia podmioty te będą musiały monitorować odbiorców płatności transgranicznych, a od 1 kwietnia – przekazywać administracjom państw członkowskich UE informacje o odbiorcach, którzy otrzymują ponad 25 płatności transgranicznych na kwartał. Informacje te zostaną następnie scentralizowane w centralnym elektronicznym systemie informacji o płatnościach (CESOP) – nowej europejskiej bazie danych opracowanej przez Komisję Europejską, w której będą przechowywane, agregowane i sprawdzane krzyżowo z innymi danymi.

Wszystkie informacje w CESOP będą następnie udostępnione państwom członkowskim za pośrednictwem Eurofisc, unijnej sieci współpracy służącej zwalczaniu oszustw związanych z VAT, uruchomionej w 2010 r. Korzystanie z niej ułatwi państwom członkowskim analizę danych i identyfikację sprzedawców internetowych, którzy nie wywiązują się z obowiązków związanych z VAT, w tym przedsiębiorstw, które nie mają siedziby w UE.

Urzędnicy łącznikowi Eurofisc są również uprawnieni do podejmowania odpowiednich działań na szczeblu krajowym, takich jak składanie wniosków o udzielenie informacji, audyty lub wyrejestrowanie numerów VAT. Podobne przepisy, które obowiązują już w niektórych państwach członkowskich i w innych krajach, wywarły konkretny wpływ na zwalczanie oszustw w sektorze handlu elektronicznego.
Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami, zob.: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/central-electronic-system-payment-information-cesop_en?prefLang=pl

Cytat(y)

Te nowe przepisy będą miały kluczowe znaczenie w zwalczaniu oszustw związanych z VAT, które każdego roku oznaczają dla rządów państw UE miliardy utraconych dochodów. Możliwość wykorzystania informacji zgromadzonych przez dostawców usług płatniczych, takich jak banki i firmy zajmujące się kartami kredytowymi, ułatwi specjalistom ds. zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich wskazywanie i zwalczanie nieuczciwego zachowania w sektorze handlu elektronicznego i zwiększy precyzję tych czynności.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki - 01/01/2024

Pdf do druku

Nowe przepisy służące zwalczaniu oszustw związanych z płatnościami transgranicznymi w UE
polski (41.83 kB - PDF)
Pobierz (41.83 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK